1 batalion 2 Brygady Zmechanizowanej ze Złocieńca nie zwalnia tępa!

W dniach 22-23 sierpnia na terenie koszar 2 Brygady Zmechanizowanej odbyły się zajęcia zintegrowane 1 batalionu zmechanizowanego.
Tematem zajęć zintegrowanych było „Wykonywanie zadań taktyczno - ogniowych”. Dowódca batalionu w ramach szkolenia doskonalił żołnierzy w posługiwaniu się sprzętem i uzbrojeniem będącym na ich wyposażeniu.
Głównym celem szkoleniowym było sprawdzenie poziomu wyszkolenia bojowego poszczególnych kompanii w terenie lesisto - jeziornym. Ponad to, zajęcia 1 batalionu zmechanizowanego miały na celu uzyskanie wysokiej jakości dyscypliny szkoleniowej, jak również stworzenia atmosfery rywalizacji i dążenia do osiągania jak najlepszych wyników.
W trakcie zajęć największy nacisk został położony na wykonywanie strzelań z broni strzeleckiej. Żołnierze przez dwa dni wykonywali ćwiczenia przygotowawcze oraz strzelania szkolne z broni etatowej. Ponad to dowódca batalionu zaplanował dla szkolonych strzelania sytuacyjne.
Po ćwiczeniach na celność i skupienie żołnierze mogli sprawdzić swoje umiejętności w praktyce w różnych sytuacjach. Szkolenie strzeleckie ma na celu opanowanie i doskonalenie umiejętności bezpiecznego, sprawnego i skutecznego posługiwania się bronią palną w różnych sytuacjach i warunkach, kształtowanie i utrwalanie zgodnych z prawem zachowań w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej, wykształcenie umiejętności właściwej oceny sytuacji, rozpoznania i wyboru celu, podjęcia decyzji o użyciu lub zaniechaniu użycia broni palnej.
Zajęcia zintegrowane pokazały wysoki poziom wyszkolenia 1 batalionu zmechanizowanego. Cele szkoleniowe jakie założył sobie dowódca batalionu zostały zrealizowane, a żołnierze mają ogromną satysfakcję z wykonania zadań najlepiej jak tylko potrafili.

Tekst i zdjęcia: por. Paulina Popiel


2017-08-25 12:14 2 Brygada Zmechanizowana, Złocieniec, Poligon

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.