2 Brygada Zmechanizowana podsumowała żołnierskie zmagania

Dowódca płk dypl. Arkadiusz SZKUTNIK w swoim półrocznym okresie dowodzenia 2 Brygadą Zmechanizowaną wielokrotnie podejmował nowatorskie inicjatywy. Mieliśmy już “Drogę Hannibala” czy reaktywowany tor nauki jazdy dla pojazdów gąsienicowych w Czarnem. Tym razem nadszedł czas na zorganizowanie spektakularnego przedsięwzięcia w koszarach 2 Brygady Zmechanizowanej. Uroczystość ta przede wszystkim była świętem żołnierzy oraz idealną okazją do ich uhonorowania, po to, by ukazać lokalnej społeczności żołnierski trud i wysiłek w 2018 roku.

Uroczystość miała niezwykły charakter. Łączyła w sobie elementy ceremonialne, takie jak udział Wojskowej Asysty Honorowej, odśpiewanie hymnu Rzeczpospolitej Polskiej i Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z ucztą intelektualno-kulturalną, którą niewątpliwie był koncert barytona Adama Zaremby z bydgoskiej Opery Nova w asyście Wojskowej Orkiestry z Bydgoszczy, której dowódcą jest niesamowity oficer-dyrygent, mjr dr Dominik Sierzputowski.

Głównymi boahterami tej uroczystości byli jednak żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej złocienieckiej brygady. Uhonorowano oficera roku – podpułkownika Roberta Karczewskiego, podoficera roku – starszego sierżanta Jarosława Prędkiego oraz szeregowego roku – starszego szeregowego Bartłomieja Szeróla. Po raz pierwszy w 2 Brygadzie Zmechanizowanej wybrano pracowników roku Resortu Obrony Narodowej. Zostali nimi wojskowi strażacy - p. Tomasz Dorociak i p. Bogdan Śliwiński, którzy dokonali czynu bohaterskiego ratując życie wędkarza na przyległym do Brygady jeziorze Krosino. Ponadto docenieni zostali żołnierze i pracownicy sekcji personalnej 2 Brygady Zmechanizowanej za działalność kadrową, żołnierze z podoodziałów oraz najlepsi sportowcy w 2018 roku. Ostatnim elementem było podsumowanie współpracy z władzami samorządowymi i partnerami społecznymi, w ramach której zrealizowano 34 przedsięwzięcia na korzyść placówek publicznych podległych Staroście Drawskiemu i Burmistrzom Złocieńca i Czaplinka. Doceniono także solidaryzowanie się z Brygadą pozostałych służb mundurowych w Powiecie Drawskim, tj. Komendą Powiatową Policji, Żandarmerią Wojskową oraz 16. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym. Peleton zasłużonych w 2018 roku zamykali Nadleśniczowie Drawska, Złocieńca i Czaplinka oraz lokalni przedsiębiorcy, panowie Hubert i Artur Osakowie.

Po części oficjalnej nastąpiła projekcja filmu autorstwa plut. Radosława Dominowskiego. Choć niełatwo podsumować rok taki jak ubiegły, to film był swoistym kalendarium dokonań i osiągnięć żołnierzy złocienieckiej brygady w 2018 roku. Projekcja wzbudziła wiele pozytywnych emocji. Po raz pierwszy żołnierze mieli sposobność obserwacji swoich dokonań i wysiłków szkoleniowych.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert barytona Adama Zaremby, którego perfekcyjna współpraca artystyczna z dowódcą orkiestry, mjr Dominikiem Sierzputowskim, zaowocowała niezwykle wartościowym wydarzeniem kulturalnym. Przez około pół godziny naszą halę sportową niczym wielkomiejską filharmonię wypełniały dźwięki muzyki klasycznej. Pozytywne odczucia uczestników koncertu przerosły oczekiwania organizatorów.

Niespodziewanym akcentem było przekazanie przez Burmistrzów flag Złocieńca i Czaplinka w związku z planowanym skierowaniem przez 2 Brygadę Zmechanizowaną żołnierzy do udziału w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Republice Iraku w grudniu 2019 r.

Po wręczeniu wyróżnień, filmie i koncercie, nadszedł czas na ucztę kulinarną, jaką niewątpliwie była grochówka wojskowa zaserwowana przez żołnierzy batalionu logistycznego.

Żywimy głęboką nadzieję, że tego typu uroczystości na stałe wpiszą się w działalność naszej jednostki wojskowej, po to, by dokonania i osiągnięcia każdego roku mogły być podsumowane i docenione.

Tekst: mjr Maciej Wiśniewski Zdjęcia: Plut. Radosław Dominowski


2019-02-03 09:53 2 Brygada Zmechanizowana Złocieniec,

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.