Będą współpracować z Żandarmerią Wojskową

12 stycznia, na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, mjr Szymon Zadrożny Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Olesznie i Beata Miszewska–Kozłowska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu podpisali porozumienie o współpracy.

Podpisanie porozumienia odbyło się na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Dzięki wsparciu Żandarmerii szkoła wzbogaci ofertę adresowaną do uczniów klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego.
Udzielona zostanie pomoc merytoryczno-organizacyjna i logistyczna w procesie edukacyjnym uczniów klas mundurowych z rozszerzoną edukacja dla bezpieczeństwa. Mundurowi zadbają o jak najwyższy poziom zajęć, dyscyplinę i bezpieczeństwo.
Ponadto, będą prowadzili działania promocyjno-informacyjne dotyczące popularyzacji służby wojskowej.
Uczniowie i żandarmi wspólnie wezmą udział w pokazie technik interwencyjnych i umiejętności psów służbowych, zajęć na temat zasad i komend w ruchu drogowym wraz z pokazem funkcjonalności bezzałogowego statku powietrznego, technik dochodzeniowo - śledczych wraz z pokazem wyposażenia wykorzystywanym do realizacji zadań związanych z zarządzaniem zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zabezpieczeniem śladów (odcisków palców, krwi, elektronicznych nośników i danych, etc.), sporządzaniem dokumentacji fotograficznej i rekonstrukcją zdarzenia.

Natomiast przedstawiciele Żandarmerii wezmą udział w uroczystościach szkolnych.

Tekst i zdjęcia: ZSP "Anders" Złocieniec


2018-01-23 17:36 Żandarmeria Wojskowa, CSWL Drawsko, ZSP "Anders" Złocieniec

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.