Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych w złocienieckich koszarach

W dniu 8 grudnia 2 Brygadę Zmechanizowaną wizytował Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji Jarosław Mika.
Dowódcę Generalnego w złocienieckiej Brygadzie powitał jej Dowódca, płk dypl. Artur Pikoń, który przedstawił także kierowniczą kadrę brygady.
Następnie generał Mika wysłuchał meldunku Dowódcy 2 BZ, dotyczącego struktury, wyposażenia, infrastruktury oraz realizacji szkolenia w 2017 roku.
Po zwiedzeniu Sali tradycji złocienieckiej Brygady, dokonał wpisu w Księdze Pamiątkowej. Zapoznał się także z obiektami i infrastrukturą brygady oraz bazą szkoleniową.
Ostatnim etapem wizyty w 2 BZ było spotkanie Dowódcy Generalnego z wcielonymi przed kilkoma dniami żołnierzami rezerwy.
Generał pytał rezerwistów o warunki służby, wrażenia i motywację do szkolenia. Chciał wiedzieć co według żołnierzy zmieniło się w armii na plus, a co wymaga przemyślenia i realizowania w inny sposób.
Spotkanie zakończyło się żołnierskim poczęstunkiem.

Tekst i zdjęcia: por. Paulina Popiel
2017-12-10 20:24 2 Brygada Zmechanizowana, Złocieniec, DGRSZ, Generał Jarosław Mika

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.