HISTORIA I TECHNIKA

Podwodna rakieta Sowietów. Projekt 705 Lira (w kodzie NATO Alpha).

2021-04-13 19:14:46 Paweł Lex Lemański, alfa, okręt podwodny, ZSRR, lira 0

Zarówno dla szefów marynarki USA, jak i Związku Sowieckiego, ważnym aspektem była szybkość i manewrowość jednostek, zarówno nawodnych, jak i podwodnych. O ile te pierwsze jest o wiele łatwiej zmusić do zwiększenia prędkości, tak w przypadku podwodniaków, które operują w bardzo niegościnnym środowisku, zwiększenie prędkości nawet o kilka węzłów, jest bardzo trudne.

Więcej

T-90. Cz.3. Modernizacja czołgu.

2021-03-22 10:21:11 Jarosław Janas, Rosja, T-90, czołg 0

Na początku XXI wieku w biurach konstrukcyjnych z Omsktransmaszu i Urałwagonzawod (UWZ) podjęto starania udoskonalenia czołgu podstawowego T-90, które koncentrowały się na opracowaniu nowego typu wieży. Inżynierowie z Omska zaproponowali konstrukcję, opartą na opracowanej wcześniej modułowej koncepcji wieży "Burłak", natomiast specjaliści z UWZ postanowili adoptować dotychczasowe rozwiązania, mające swoje korzenie w prototypach Obiektów 187 i 188A1.

Więcej

T-90. Cz.2. T-90 w Indiach.

2021-03-18 15:13:21 T-90, czołg, Indie, Jarosław Janas 0

Czołg T-90 stał się hitem eksportowym zakładów Urałwagonzawod (UWZ), który sprzedał znacznie więcej pojazdów za granicę, niż rodzimej armii. Było to typowe zjawisko w latach kryzysu państwa rosyjskiego, gdy firmy zerwały z sowiecką doktryną zakazu dostarczania najnowszego uzbrojenia (z wyłączeniem szczególnych przypadków) dla państw obcych, nawet Układu Warszawskiego

Więcej

T-90. Cz.1

2021-03-17 11:59:41 Jarosław Janas, T-90, czołg 0

Kiedy 26 grudnia 1991 upadł totalitarny Związek Sowiecki, powstałe na jego gruzach niepodległe państwa odziedziczyły olbrzymie ilości sprzętu wojskowego, składowanych w jednostkach na ich terytorium lub od oddziałów wycofywanych z byłych krajów satelickich (z Polski już od 8 kwietnia 1991 roku).

Więcej

U – Booty Typ XXI. Okręty, które wyprzedziły swoje czasy.

2021-03-08 18:22:34 u-boot, Typ XXI, Paweł Lex Lemański 0

Podstawowymi okrętami podwodnymi U – Bootwaffe były okręty typu VIIC (770 tonowy okręt będący rozwinięciem pierwszowojennego typu UB III), oraz 1232 tonowe IXC (oceaniczne, duże okręty z potężnym uzbrojeniem torpedowym, które operowały nawet u wschodnich wybrzeży USA).

WięcejWojna sześciodniowa. Cz.5: Wojna na lądzie

2021-03-04 20:30:37 wojna, sześciodniowa, Izrael, Egipt, Jarosław Janas 0

Ostatnim frontem w Wojnie Sześciodniowej była tzw. jordańska arena zmagań. Z politycznego i religijnego punktu widzenia, dla Żydów był to najważniejszy kierunek, mający na celu zdobycie symbolicznej Jerozolimy i Jerycha.

Więcej

Wojna sześciodniowa. Cz.4: Wojna na lądzie

2021-02-19 13:10:20 wojna, sześciodniowa, Izrael, Egipt, Jarosław Janas, Syria 0

Rankiem 6 czerwca armia syryjska, w następnie ataku wojsk izraelskich na swoje bazy lotnicze i ofensywie w kierunku Synaju, przystąpiła do ostrzału rejonu przygranicznego z Izraelem (była to kontynuacja działań prowadzonych od kilku miesięcy).

Więcej

Wojna sześciodniowa. Cz.3: Wojna na lądzie

2021-02-16 11:05:19 wojna, sześciodniowa, Izrael, Egipt, Jarosław Janas 0

Chaos związany z rozkazem Dowódcy Sił Zbrojnych Egiptu, marszałka Abdela Hakima Amera (nawet nie konsultowanym z prezydentem Naserem), spowodował nieskoordynowaną ucieczkę oddziałów lądowych w kierunku Kanału Sueskiego. Jakby tego było mało, wiele jednostek pozbawionych było dowództwa, gdyż oficerowie samowolnie opuścili swoje oddziały i ratowali się ucieczką na zachód.

Więcej

Wojna sześciodniowa. Cz.2: wojna na lądzie

2021-02-08 19:00:23 wojna, sześciodniowa, Izrael, Egipt, Jarosław Janas 0

Do całkowitego powodzenia operacji wojskowej, poprzedzonej zmasowanym atakiem lotniczym, potrzebna jest szybka ofensywa wojsk lądowych, zwieńczająca sukces osiągnięty dzięki współdziałaniu wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

WięcejWojna sześciodniowa. Cz.1: wojna w powietrzu

2021-01-24 18:41:57 wojna, sześciodniowa, Izrael, Egipt, Jarosław Janas 0

W konfliktach zbrojnych prowadzonych na przestrzeni wieków, rzadko dochodziło do błyskawicznych zwycięstw z wrogiem mającym zdecydowaną przewagę liczebną. Do pełnego osiągnięcia sukcesu potrzebne było spe

Więcej