Inspektorzy rosyjscy obserwują ćwiczenie Anakonda -16 na poligonie w Drawsku i Wędzynie

Ćwiczenie Anakonda-16 jest największym przedsięwzięciem szkoleniowym w najnowszej historii Sił Zbrojnych RP o charakterze międzynarodowym. Uczestniczy w nim 31 tys. żołnierzy z 19 krajów NATO i 5 krajów partnerskich. Prowadzone jest ono przy pełnej transparentności działań. Przez cały okres ćwiczenia (6-17 czerwca) obserwować go będą przedstawiciele Białorusi, Bułgarii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Serbii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii, zaproszeni do obserwacji w ramach implementacji Dokumentu Wiedeńskiego (rozdział VI).

Zgodnie z procedurą Polska, jako organizator ćwiczenia, wystosowała zaproszenie do wszystkich 57 państw członkowskich organizacji. Federacja Rosyjska nie zgłosiła chęci udziału w tej formie obserwacji samego ćwiczenia, wybierając formułę inspekcji rejonu wskazanego.

Podkreślenia wymaga fakt, że Polska szanuje obowiązki wynikające z międzynarodowych zasad zachowania przejrzystości ćwiczeń wojskowych, co ma odzwierciedlenie w pełnym respektowaniu zapisów Dokumentu Wiedeńskiego i zawartych w nim procedur. Dodatkowo w celu zapewnienia pełnej transparentności ćwiczenia oraz wykorzystania jego potencjału w zakresie stabilizowania środowiska bezpieczeństwa w Europie strona polska, w dniach 14 i 16 czerwca, umożliwi obserwację wybranych fragmentów ćwiczenia zaproszonym gościom oraz attaché obrony akredytowanym w Polsce.

Działania te wykraczają ponad nasze obowiązki i stanowią dowód na stosowanie tzw. dobrych praktyk.

* * *

Dokument Wiedeński o środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa z 2011 r. (ang. Vienna Document 2011 on Confidence and Security Building Measures) jest uzupełnieniem i rozwinięciem wcześniejszych edycji tego porozumienia z 1999, 1994 i 1990 roku. Dokument umożliwia przekazywanie rocznej informacji o konwencjonalnych siłach zbrojnych, w tym ich organizacji i uzbrojeniu oraz planowaniu obronnym. Przewiduje on także system wcześniejszego powiadamiania o określonych rodzajach działalności wojskowej oraz mechanizmy weryfikacji poprzez wizyty oceniające w jednostkach wojskowych, a także inspekcje i obserwacje manewrów wojskowych. Dokument dostępny jest na stronie: http://www.osce.org/fsc/86597?download=true


Tekst: Bartłomiej Misiewicz  Rzecznik prasowy MON


2016-06-09 16:46

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.