Kaper-20 w Ustce

W Ustce rozpoczęło się dwudniowe ćwiczenie taktyczno-specjalne z zakresu reagowania kryzysowego pod kryptonimem Kaper-20. W przedsięwzięciu bierze udział Wojsko Polskie, Marynarka Wojenna RP oraz ogniwa pozamilitarnego układu systemu obronnego państwa m.in.: Policja, Straż Pożarna, Morski Oddział Straży Granicznej - sprawdzą procedury kryzysowe na morzu.

Ich tematem jest reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej o znamionach zamachu terrorystycznego na obszarze morskim. Cele tych ćwiczeń to zgrywanie sił wojskowych i pozamilitarnych oraz sprawdzenie procedur współdziałania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na morzu.

Ćwiczenie te organizowane są już od 2011 roku. Z biegiem lat zmieniała się jego nazwa, konwencja i zakres przeprowadzania. Służby trenują według określonego scenariusza - np. w 2018 roku połączone siły Wojsk Specjalnych, Policji i Straży Granicznej przy wsparciu Marynarki Wojennej odbijały z rąk terrorystów przejęty prom z zakładnikami.
Z kolei scenariusz z 2013 roku przewidywał odbijanie opanowanego przez terrorystów tankowca z ładunkiem 30 tys. ton ropy naftowej. W tym roku ćwiczenie przeprowadzane jest w Ustce.

Całym przedsięwzięciem kieruje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Tekst: Tomasz Jasyk [Poligonowe Wieści] Zdjęcia: [Combat Kamera]
2020-09-09 17:50 Ćwiczenia, Ustka, Teroryzm, Marynarka Wojenna, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Wojsko Polskie

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.