Logistyczna odsłona Saber Strike-18

Już w czasach starożytnych jeden z najznakomitszych teoretyków wojskowości – Sun Tzu – twierdził, że „… armia zginie, jeśli nie ma zaopatrzenia, jeśli nie ma żywności”, dlatego logistyka na ćwiczeniu Saber Strike-18 musi być zaplanowana i realizowana na najwyższym poziomie.

Ogromną rolę logistyki wojskowej potwierdzają współczesne ćwiczenia, zarówno na płaszczyźnie narodowej, jak również międzynarodowej.
Najlepszym tego przykładem jest sojusznicze ćwiczenie Saber Strike-18, w którym uczestniczy około 18000 żołnierzy z 20 państw. Podczas działań taktycznych realizowanych m. in. na poligonie drawskim, żołnierze każdego dnia wykorzystują setki różnorodnego, często bardzo specjalistycznego sprzętu wojskowego.
Zawiłe zadania wymagają ciągłego uzupełniania paliw, amunicji, części zamiennych, a także jedzenia i wody pitnej dla uczestników ćwiczenia, dlatego logistycy mierzą się z wieloma wyzwaniami w toku prowadzonych dynamicznych działań.
Jest to dla nich swoisty sprawdzian wyszkolenia, ale również szybkiego i trafnego podejmowania decyzji, które mogą zawarzyć o powodzeniu toczonych operacji.

Zanim jednak pododdziały sojusznicze przystąpiły do wykonywania zadań, jeszcze w fazie przygotowawczej ćwiczenia, logistycy musieli zaplanować wielką operację przemieszczenia tego sprzętu, zorganizowania obozowisk, punktów tankowania, remontów, a także punkty wydawania posiłków.
Z tego względu żołnierze pododdziałów logistycznych uczestniczących w ćwiczeniu rozpoczęli działania na poligonie drawskim dużo wcześniej, zanim przemieściły się pododdziały bojowe.
Ogromną rolę logistyki podkreślił zastępca dowódcy – szef sztabu 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej major Maciej Jóźwiak. „W trakcie ćwiczenia Saber Strike-18 sekcja S-4 batalionu musi skrupulatnie planować i koordynować zaopatrywanie pododdziałów ogólnowojskowych, aby mogły skutecznie prowadzić działania taktyczne. Teoretycznie logistyka jest mało widoczna, ale praktycznie ogromnie istotna” – zaznaczył major Jóźwiak.

Kończąc główną – taktyczną część ćwiczenia, żołnierze przystąpią do obsługi sprzętu a także przygotowania go do transportu i powrotu do macierzystych garnizonów.
Przed nimi pozostał jeszcze ostatni etap ćwiczenia, a gdy ostatni żołnierz i pojazd powróci z poligonu, wtedy dopiero będzie można powiedzieć, że międzynarodowe ćwiczenie Saber Strike-18 dobiegło już końca.

Tekst: por. Błażej Łukaszewski Zdjęcia: por. Bartłomiej Kulesza, szer. Piotr Pytel


2018-06-14 14:22 CSWL DRAWSKO, Poligon Drawski, Logistyka, Ćwiczenia Saber Strike-18

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.