Operacja Cordon and Search

Zgodnie ze scenariuszem sekcja rozpoznawcza S-2 Wielonarodowej Brygady otrzymała informację o wykryciu działalności przeciwnika w pobliżu miasta. W wyniku szybkiego procesu decyzyjnego na Stanowisku Dowodzenia LITPOLUKRBRIG 5 batalion zmechanizowany otrzymał zadanie zajęcia terenu, zapewnienia bezpieczeństwa osobom cywilnym i rozbrojenia sił przeciwnika.

Po analizie zadania dowódca batalionu zaangażował siły piechoty z wozami BWP-1 w celu organizacji zewnętrznego kordonu i otoczenia obszaru działań. Kiedy siły przeciwnika odmówiły poddania się, na teatrze działań pojawiła się polsko-ukraińska jednostka w lekko uzbrojonych pojazdach typu Hummer.  

 “Wykonaliśmy zadanie. Nielegalne siły zostały zneutralizowane. W celu przećwiczenia ewakuacji medycznej podegrano sytuację pozorującą zranienie jednego z naszych żołnierzy. Ogólnie rzecz biorąc, jestem usatysfakcjonowany działaniem naszej połączonej jednostki. Możemy reprezentować różne państwa, ale rozumiemy się i pracujemy razem w jednym celu”- wyjasnił ppor. Igor Shtanko – dowódca ukraińskiej kompanii powietrznodesantowej.

Dowódca Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady – generał brygady Adam Joks podkreślił znaczenie realizacji tego typu operacji. Jej przeprowadzenie było kompleksowym zadaniem wymagającym analizy, oceny zagrożeń i koordynacji z partnerami.

 “Pomiędzy 6 a 10 czerwca koordynowaliśmy działania sił amerykańskich na naszym poligonie. 11 czerwca rezerwowa kompania obrony terytorialnej przeszła pod dowodzenie operacyjne. 5 batalion odbył trudne ćwiczenia i spełnił nasze wymagania operacyjne. To co czyni wyjątkowym ćwiczenie Anakonda-16 dla nas to fakt, że prowadzimy operacje w dynamicznym otoczeniu. LITPOLUKRBRIG przejmuje dowodzenie, intensywnie szkoli pododdziały do wykonania zadań i przekazuje dowodzenie jednostkami do ich macierzystych pododziałów. To prawdopodobnie najcenniejsze doświadczenie dla sztabu w doskonaleniu interoperacyjności i użyteczności w przyszłych, rzeczywistych działaniach” – skomentował Generał Brygady Adam Joks. 

W  trakcie przeprowadzania operacji Cordon and Search, ośrodek poligonowy odwiedził Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Antoni Macierewicz, Kierownik ćwiczenia Anakonda-16  gen. broni Marek Tomaszycki (Dowódca Operacyjny RSZ), kierownik ćwiczenia ds. wojsk koalicyjnych gen. broni Ben Hodges (Dowódca Sił Amerykańskich w Europie)  i zastępca kierownika ćwiczenia do działań taktycznych i ogniowych gen. broni Mirosław Różański (Dowódca Generalny RSZ). Przedstawiciele wysokiego szczebla byli zadowoleni z wysokiego poziomu profesjonalizmu żołnierzy uczestniczących w ćwiczeniu.

“Żołnierze Polsko-Ukraińsko-Litewskiej Brygady, Wielonarodowego Batalionu Dowodzenia oraz 5 batalionu zmechanizowanego wsparci ukraińską kompanią powietrznodesantową oraz pododdziałem członków organizacji proobronnych ćwiczyli zadania związane z hybrydowymi zagrożeniami bojowymi” – podkreślił Minister Obrony Narodowej – „Dzisiejsza współpraca Wielonarodowej Brygady z Obroną Terytorialną pokazała, że ci żołnierze są przygotowani do prawdziwych działań.”


INFO [Zespół Prasowy Ćwiczenia Anakonda-16]

 

2016-06-15 23:06

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.