Podsumowanie roku Wojskowej Straży Pożarnej.

Zbliżający się koniec roku stanowi dobry moment na przedstawienie krótkiego podsumowania działalności Wojskowej Straży Pożarnej 2 Brygady Zmechanizowanej w 2019 roku.

Na wstępie należy przypomnieć, iż strażacy naszej jednostki pełnią całodobowe służby, aby o każdej porze dnia i nocy być gotowym do działania w wypadku zaistnienia pożaru, wypadku czy każdego innego miejscowego zdarzenia, gdzie zagrożone jest życie i zdrowie ludzi oraz mienie.

Działania mają miejsce przede wszystkim na terenie Jednostki Wojskowej ale i również na terenie cywilnym (Teren pomocy wzajemnej).
Codzienna służba to duża ilość zabezpieczeń niszczenia materiałów niebezpiecznych realizowanych przez Patrole Rozminowania, zajęć z użyciem środków łatwopalnych oraz ćwiczeń wojskowych na terenie Poligonu Drawskiego.
Niejednokrotnie, szczególnie w okresie letnim, obecność i szybka reakcja zastępu WSP uchroniła większe obszary leśne przed ogniem powstałym od odłamków. Strażacy WSP prowadzą cykliczne szkolenia z żołnierzami oraz pracownikami RON na temat prawidłowego postępowania na wypadek wystąpienia pożaru na obiektach JW oraz uczą jak w bezpieczny, a przede wszystkim skuteczny sposób używać podręcznego sprzętu gaśniczego.

Ponadto strażacy, cały czas doskonalą swoje kwalifikacje i umiejętności podczas szkolenia doskonalącego, ale także współdziałając z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz innymi WSP w czasie organizowanych na terenie powiatu ćwiczeń i manewrów.
Sprawdzani są również regularnie poprzez alarmy próbne organizowane przez Inspektora Ppoż. Przygotowują się i uczestniczą w corocznych zawodach pożarniczych organizowanych przez Delegaturę WOP Szczecin, które wprowadzają element pozytywnej rywalizacji i jeszcze większej chęci bycia lepszym w strażackim fachu.

Wojskowa Straż Pożarna prowadzi działalność profilaktyczną i edukacyjną na zajęciach organizowanych z dziećmi w przedszkolach oraz szkołach, festynach oraz innych eventach na terenie Jednostki i Powiatu.

W ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych współpracuje także z Lasami Państowymi i Strażą Leśną.

Oto wybrane przykłady udziału zastępu WSP 2 Brygady Zmechanizowanej akcjach i ćwiczeniach:
Zawody pożarnicze Delegatury WOP Szczecin;
Coroczne ćwiczenia Inspektora Ppoż. dla WSP oraz Jednostek wspomagających PSP i OSP Powiatu Drawskiego;
Zabezpieczanie przeciwpożarowe Ćwiczenia pk. DRAGON-19;
Udział w akcji na terenie Złocieńca po przejściu trąby powietrznej;
Gaszenie pożaru lasu w okolicach Głęboczka;
Gaszenie pożaru hali w Złocieńcu;
Udział w Ćwiczeniach dla Jednostek KSRG Powiatu Drawskiego pk. BRYZA-19.

Łącznie w 2019r. do zdarzeń WSP wyjeżdżało 71 razy:
- udział w pożarach: 12
- miejscowe zagrożenia: 7
- zabezpieczenia: 37
- fałszywe alarmy: 3
- inne: 12

Poniżej przedstawiamy kilka fotografii z działań Wojskowej Straży Pożarnej 2 Brygady Zmechanizowanej na przestrzeni 2019r.


Źródło: 2 Brygada Zmechanizowana Złocieniec
2019-12-27 19:40 Straż Pożarna, Wojsko, Armia

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.