Porozumienie z Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu

W dniu 21 marca 2017r. w sali tradycji Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy CSWL Drawsko a Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu.
Porozumienie zostało podpisane przez reprezentującego CSWL Drawsko Komendanta płk. Marka GMURSKIEGO i dyrektora Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu pana Wojciecha OLEK, w obecności zaproszonego na uroczystość burmistrza Drawska Pomorskiego pana Zbigniewa PTAKA oraz żołnierzy i pracowników wojska Centrum.
Główną ideą porozumienia jest współpraca w dążeniu do wspólnych celi, takich jak:

  • patriotyczne i proobronne wychowanie młodzieży;
  • kultywowanie i upowszechnianie tradycji oraz historycznego dorobku Wojska Polskiego;
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku i promocji służby wojskowej;
  • kształtowanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;
  • organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze wojskowym, patriotycznym i patriotyczno-religijnym.
Podczas uroczystości dyrektor Muzeum Wału Pomorskiego pan Wojciech OLEK wyraził swoje zadowolenie z faktu podpisania tego porozumienia, gdyż jak powiedział starał się o to od dawna.

INFO [CSWL DRAWSKO]
2017-03-22 17:45 CSWL DRAWSKO, Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.