Proobronny wymiar Anakody-18

Uczestnicząc w największym ćwiczeniu Sił Zbrojnych RP w 2018 roku Anakonda-18 (AN-18) komponenty organizacji proobronnych certyfikują „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP".

Na drawski poligon przybyło ponad stu reprezentantów organizacji proobronnych, m.in. ze Związku Polskich Spadochroniarzy z Płocka, Zawiązku Strzeleckiego z Radomia, Combat Alert z Jeleniej Góry i Kartuz, Gwardii Narodowej ze Szczecina, Jednostki Strzeleckiej JS 1001 z Bełchatowa, Jednostki Strzeleckiej JS 1006 z Płońska, Jednostki Strzeleckiej JS 4008 z Łodzi. W trakcie ćwiczenia realizowali zadania w składzie dwóch plutonów, w dniach 8-11 listopada. 3 pluton komponentu organizacji proobronnej (KOP) oraz od 11 do 14 listopada 4 pluton KOP.

Głównym zadaniem pododdziałów proobronnych jest współdziałanie z Grupą Rekonesansowo – Przygotowawczą 9 batalionu dowodzenia 9 Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa, wspierając ochronę Stanowiska Dowodzenia. Jak podkreślał płk Mariusz Mioduszewski, szef zespołu ds. szkolenia Biura Do Spraw Proobronnych, w trakcie swojego zadania plutony KOP mogą przećwiczyć: wsparcie ochrony i obrony stanowisk dowodzenia, wsparcie ochrony punktów krytycznych i elementów bojowych. Ćwiczą również wykonywanie marszów rozpoznawczych, rozpoznanie, wykonywanie szkiców rejonów i składanie meldunków rozpoznawczych. Proobronnii wystawiają posterunki obserwacyjne, organizują posterunki ochrony i zabezpieczają urządzenia logistyczne. Uczestnicy ćwiczenia są dobrze przygotowani; wszyscy są umundurowani i wyposażeni w hełmy, kamizelki taktyczne, środki łączności oraz repliki broni. Jak podkreślał płk Mioduuszewski, sprzęt którego używają proobronni zakupili sami z własnych środków. Mimo, że KOP jest dobrze przygotowany pod względem wyposażenia, to w ramach współpracy wsparcia logistycznego udzielił im 9 batalion dowodzenia 9 Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa. „Ćwiczący na poligonie pasjonaci przygotowywali się do uczestnictwa w ćwiczeniu Anakonda przez cały rok, szkoląc się w zakresu taktyki, łączności czy medycyny pola walki, realizując program „Paszport dla Proobronnych” - powiedziała Julia Smalińska z organizacji Combat Alert z Kartuz. Uczestnictwo komponentów organizacji proobronnych w ćwiczeniu takim jak Anakonda jest możliwe dzięki realizacji programu szkoleniowego „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP", tzw. „Paszport 2018" zorganizowanego przez Biuro do Spraw Proobronnych. Ćwiczenia na drawskim poligonie są elementem certyfikującym do uzyskania dokumentu końcowego tj. certyfikatu „Paszport", który stanowi zaświadczenie, iż komponent organizacji proobronnej uczestniczący w programie, osiągnął cele, odpowiednią liczbę punktów szkoleniowych wynikających z aktywności oraz różnych form sprawdzianów wiedzy i umiejętności (m.in. podczas udziału w ćwiczeniach wojskowych). Tym samym „Paszport" będzie zaświadczał o przygotowaniu komponentu (pododdziału proobronnego) do współdziałania z Siłami Zbrojnymi RP.

Udział proobronnych w ćwiczeniu Anakonda-18 - największym ćwiczeniu SZ RP w 2018 roku - organizowanym przez Polskę, realizowany jest na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, a także porozumieniu o współpracy, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów SZ, Dyrektora Biura do Spraw Proobronych oraz władz organizacji proobronnych.

Tekst i zdjęcia: szer. Daniel Woś


Źródło: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojmych
2018-11-14 17:23 ANAKONDA 18, Poligon Drawski, Ćwiczenia, Proobronni

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.