Przygotowania do ćwiczeń "DRAWA - 17"

W dniach 13-16 lutego w 2 Brygadzie Zmechanizowanej rozpoczęto cykl przedsięwzięć przygotowujących stan osobowy brygady do ćwiczenia pk. „DRAWA-17”
Złocieniecka brygada przygotowania do niezwykle ważnego ćwiczenia, które czeka żołnierzy w miesiącu marcu rozpoczęła pełną parą. W ciągu kilku dni szkolił się nie tylko sztab brygady ale również wszystkie rozwinięte pododdziały. Batalion dowodzenia realizował ćwiczenie taktyczno-specjalne, natomiast batalion zmechanizowany i logistyczny zajęcia zintegrowane.
Zasadniczym celem treningu sztabowego było doskonalenie praktycznych umiejętności całej obsady stanowiska dowodzenia w zakresie wykonywania obowiązków na etatowych funkcjach. Ponad to, należało zgrać osoby funkcyjne pionów i sekcji w dziedzinie analizy i opracowania danych niezbędnych do podjęcia przez Dowódcę najlepszej decyzji do otrzymanego zadania.
Kolejnym niezwykle ważnym elementem było szkolenie batalionu dowodzenia. Ćwiczący pododdział miał za zadanie rozwinąć i zabezpieczyć funkcjonowanie stanowiska dowodzenia brygady w warunkach mobilnych. W celu osiągnięcia zamierzonego efektu należało zgrać elementy systemu dowodzenia, systemu zabezpieczenia logistycznego, elementy systemu ochrony i obrony oraz komórki funkcyjne komendy stanowiska dowodzenia. W trakcie ćwiczenia taktyczno-specjalnego żołnierze doskonalili umiejętności wykonywania zadań w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych w dzień i w nocy z wykorzystaniem sprzętu bojowego.
Zajęcia zintegrowane batalionu zmechanizowanego i logistycznego to ostatni, ale nie mniej waży element całego szkolenia brygady. Żołnierze tych pododdziałów doskonalili się w obsłudze sprzętu i wyposażenia będącego na ich wyposażeniu. Jednym z celów postawionych przez dowódców było również podniesienie poziomu sprawności psychofizycznej w warunkach zimowych.
Dowódca Brygady pułkownik dyplomowany Artur Pikoń był zadowolony z efektu jaki został osiągnięty na koniec ćwiczenia. Podziękował wszystkim uczestnikom za trud i wysiłek włożony w szkolenie.

Tekst i zdjęcia: por. Paulina Popiel [2 BZ Złocieniec]


2017-02-17 14:02

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.