RYŚ 16 wkroczył do akcji! (FILM)

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana rozpoczęła ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem Ryś–16. W szkoleniu na poligonie drawskim udział biorą żołnierze z jednostek wojskowych 12 Dywizji Zmechanizowanej oraz 5 pułku inżynieryjnego ze Szczecina.
14 listopada br. na uroczystej zbiórce na pasie taktycznym Mielno Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Rajmund T. Andrzejczak uczestniczył w ceremonii rozpoczęcia ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. RYŚ-16. Na zbiórce stawiła się obsada stanowiska dowodzenia 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej.
Meldunek o gotowości pododdziałów złożył płk Robert Orłowski dowódca pierwszoplanowo ćwiczącej brygady.
Zabierając głos kierownik ćwiczenia generał Andrzejczak omówił zasadnicze cele ćwiczenia oraz postawił zadania, stojące przed głównym aktorem ćwiczenia 7 Brygadą Obrony Wybrzeża, a także określił cele do realizacji przez żołnierzy 5 pułku inżynieryjnego. W swoim wystąpieniu dowódca dywizji zwrócił się do żołnierzy rezerwy powołanych na czas ćwiczenia -„dziękuję Tym żołnierzom rezerwy, którzy pomimo trudnych warunków atmosferycznych przybyli na ćwiczenie. Patriotyzm to nie tylko uczestniczenie w okolicznościowych marszach i noszenie koszulek z symbolami narodowymi, to także gotowość do poświęceń oraz codziennej, wymagającej służby i sprostania odpowiedzialnym zadaniom”. Na zakończenie zwracając uwagę na warunki bezpieczeństwa i rozwagę w działaniu generał Andrzejczak życzył ćwiczącym sukcesów w realizacji zadań na jak najwyższym poziomie.
Równocześnie na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Olesznie Zastępca Kierownika ćwiczenia płk Tomasz Piotrowski - Zastępca Dowódcy Dywizji Szef Sztabu Dywizji zainaugurował rozpoczęcie ćwiczenia na stanowisku dowodzenia 12 dywizji. Po krótkim szkoleniu kierownictwa ćwiczenia, podczas którego omówiono podstawowe uregulowania prawne z zakresu przestrzegania przepisów bhp, ochrony informacji niejawnych i przeciwpożarowych dokonano sprawdzenia łączności i procedur meldunkowych. Następnie przystąpiono do intensywnej pracy związanej z kierowaniem ćwiczeniem. Zgodnie z przyjętym harmonogramem przeprowadzono „mini ćwiczenie”, którego celem było zapoznanie się z sytuacją wyjściową ćwiczących wojsk oraz osiągnięcie gotowości wydzielonych sił i środków do głównej części ćwiczenia.

***

Ćwiczenie taktyczne z wojskami RYŚ – 16 jest jednym z najważniejszych tegorocznych zamierzeń szkoleniowych 12 Dywizji. Tematem ćwiczenia jest „Prowadzenie działań obronnych na głównym wysiłku obrony związku taktycznego”. Ćwiczenie posłuży ocenie zdolności podległych jednostek do realizacji zadań zgodnie z wojennym przeznaczeniem. Ćwiczeniem kieruje dowództwo 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i 5 pułku inżynieryjnego, kierownikiem ćwiczenia jest dowódca 12SDZ gen. dyw. Rajmund T. Andrzejczak. Poszczególne fazy ćwiczenia będą realizowane na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko a także terenie wykraczającym poza obszar poligonu. Ćwiczenie zakończy się 18 listopada br.

Tekst: mjr Marek Nabzdyjak Zdjęcia: kpt. Karolina Krzewina-Hyc/7BOW st. chor. Artur Walento/12SDZ


2016-11-16 18:08

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.