Służba Wojskowej Straży Pożarnej Błękitnej Brygady

Wojskowa Straż Pożarna 12 Brygady Zmechanizowanej to nie tylko doskonalenie swoich umiejętności w trakcie szkoleń i ćwiczeń, ale również realne działanie w terenie.

Wojskowa Straż Pożarna – zawodowa, umundurowana, jednostka organizacyjna straży pożarnej funkcjonująca w strukturach 12 Brygady Zmechanizowanej.
Do głównych zadań strażaków Błękitnej Brygady należy przede wszystkim kontrolowanie stanu bezpieczeństwa pożarowego w pododdziałach 12 Brygady Zmechanizowanej, likwidacja pożarów na terenach i obiektach wojskowych, profilaktyka przeciwpożarowa oraz współpraca i współdziałanie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i innymi służbami ratowniczymi.

Wojskowa Straż Pożarna 12 Brygady Zmechanizowanej często uczestniczy w realnych akcjach ratowniczo – gaśniczych, między innymi: 27 marca br. strażacy Błękitnej Brygady otrzymali sygnał od MSK PSP Stargard o kolizji pojazdów przy ulicy Cieplnej.
Wojskowa Straż Pożarna przybyła na miejsce jako pierwsza, do ich zadań należało: udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym, przekazanie osób biorących udział w wypadku Zespołom Ratownictwa Medycznego (ZRM), zabezpieczenie terenu zdarzenia , neutralizacja substancji wyciekających z dwóch uszkodzonych pojazdów.
29 marca br. WSP Stargard została zadysponowana przez MSK PSP Stargard do pożaru fermy kurcząt w m. Kunowo.
W trakcie pożaru zużyto ponad 5t. wody, działania prowadzone był do godzin porannych kolejnego dnia.
Spaleniu uległo wyposażenie fermy. Działania WSP - Stargard polegały na ugaszeniu źródła ognia , kontrolowaniu procesu spalania, dogaszaniu spalonych elementów , przekazaniu terenu objętego działaniami gaśniczymi właścicielowi obiektu.
Kolejnym przykładem ciężkiej, niebezpiecznej służby naszych strażaków był pożar lokalu przy ulicy Wronowej w m. Stargard.
01 kwietnia br. strażacy 12 Brygady Zmechanizowanej razem z Państwową Strażą Pożarną (PSP) brali udział w akcji gaśniczej lokalu restauracyjnego.
Spaleniu uległo kilkanaście przedmiotów z ekspozycji i dekoracji restauracji, działania miały na celu podanie prądów wody i ugaszenie źródła ognia, wentylacja pomieszczeń, dogaszanie zgliszczy, przekazanie, terenu działań właścicielom restauracji.

Dziękujemy za trud i wysiłek podczas strażackich akcji ratowniczo – gaśniczych.

Tekst: por. Bartłomiej Kulesza 12BZ Zdjęcia: st. sierż. Krzysztof Wojtalik, sierż. Piotr Mazurek, st. szer. Przemysław Olszański – WSP/12BZ


Źródło: 12 Brygada Zmechanizowana
2018-04-10 13:33 12 Brygada Zmechanizowana, Stargard, Błękitna Brygada, Wojskowa Straż Pożarna,

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.