Taktyka i strzelanie z ASG

"Karabinki szturmowe w wersji ASG są wartościowym uatrakcyjnieniem szkolenia. Pozwalają sprawić, że zajęcia będą jeszcze bardziej urozmaicone. Wykorzystując takie karabinki możemy jeszcze lepiej doskonalić sprawność bojową i psychofizyczną żołnierzy. Tego typu zajęcia pozwalają jeszcze dokładniej i wszechstronnie sprawdzić poziom wyszkolenia pododdziału”.
Przerwy w szkoleniu 12 Dywizja Zmechanizowana nie uznaje, dlatego jedne pododdziały wracają z poligonu, natomiast kolejne już przygotowują się do wyjazdu. Jednym z licznych przykładów potwierdzających te słowa może być szkolenie realizowane przez żołnierzy 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich (12 Brygada Zmechanizowana), którzy intensywnie przygotowują się do marcowego szkolenia poligonowego. Bez względu na liczbę żołnierzy na zajęciach, dowódca 1 kompanii piechoty zmotoryzowanej (14bUJ/12BZ) kpt. Michał Wilczyński kładzie ogromny nacisk na przygotowanie instruktorów oraz pełne zaangażowanie szkolonych, czego skutkiem są bardzo dobre wyniki w szkoleniu. W tym celu w dniach 21-23 lutego br. dowódca wspomnianego pododdziału przeprowadził zajęcia zintegrowane na garnizonowym ośrodku szkolenia, które podzielił na dwie części - taktyczną i ogniową. W ramach tych zajęć w środę 1 kompania miała zajęcia taktyczne z zakresu prowadzenia działań przeciwpartyzanckich i przeciwterrorystycznych, a w czwartek wykonywali strzelania sytuacyjne. Dodatkowo szkolenie stargardzkich „Wilków” urozmaicono nowym nabytkiem pododdziału - karabinkami szturmowymi beryl w wersji ASG.
Oprócz strzelań żołnierzy poddano również sprawdzianowi wyszkolenia indywidualnego i technik bezpiecznego posługiwania się bronią. - Karabinki szturmowe w wersji ASG są wartościowym uatrakcyjnieniem szkolenia. Pozwalają sprawić, że zajęcia będą jeszcze bardziej urozmaicone. Wykorzystując takie karabinki możemy jeszcze lepiej doskonalić sprawność bojową i psychofizyczną żołnierzy. Tego typu zajęcia pozwalają jeszcze dokładniej i wszechstronnie sprawdzić poziom wyszkolenia pododdziału - podsumował kpt. Michał Wilczyński.

Tekst: por. Błażej Łukaszewski  Zdjęcia: szer. Robert Medunecki, szer. Marek Molenda

2017-03-03 08:55 12 Brygada Zmechanizowana, ASG,

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.