Wizyta Prezydenta RP w Dowództwie Generalnym RSZ

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przebywał z wizytą w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
Zwierzchnik Sił Zbrojnych i Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz spotkali się z Dowódcą Generalnym RSZ gen. broni dr. Mirosławem Różańskim oraz kierowniczą kadrą dowództwa.
Prezydent Duda zapoznał się z meldunkami poszczególnych Inspektorów Rodzajów Sił Zbrojnych o realizacji zadań oraz procesie szkolenia. Przedstawiono najistotniejsze przedsięwzięcia realizowane w minionym roku oraz plany na najbliższe miesiące. „Zwiększyliśmy o ponad 50 procent ilość szkoleń w układzie międzynarodowym co pozwoliło lepiej i skuteczniej przygotowywać się naszym żołnierzom do działania zgodnie z przeznaczeniem. Zwiększyliśmy ilość godzin nalotu naszych statków powietrznych, ilość wykonywanych desantów i skoków spadochronowych" - wyliczał aspekty funkcjonowania DGRSZ w mijającym roku generał Różański. „Uważam za niezwykle ważne doświadczenie udział naszych żołnierzy w kontyngencie wojskowym w Kuwejcie, misji szkoleniowej naszych instruktorów na Ukrainie czy szkoleniach na terytorium państw bałtyckich" - dodał.
Zwrócono uwagę na najważniejsze wyzwanie szkoleniowe 2017 roku, czyli ćwiczenie Dragon-17, w którym ma wziąć udział kilkanaście tysięcy żołnierzy z Polski, NATO oraz państw partnerskich. Ponadto wspomniano o wypełnieniu postanowień z tegorocznego Szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie. Część spotkania została poświęcona dyskusji nad najpilniejszymi potrzebami w zakresie modernizacji Sił Zbrojnych RP i budowaniu zdolności obronnych.
Ostatnią część odprawy generał Różański poświęcił na omówienie i przedstawienie wniosków z funkcjonowania Dowództwa Generalnego RSZ w Systemie Kierowania i Dowodzenia SZ RP. Za podstawę do dyskusji posłużyły między innymi ogromne przedsięwzięcia organizacyjne jakie zabezpieczało dowództwo w ostatnich miesiącach tj. Szczyt NATO w Warszawie oraz Światowe Dni Młodzieży, a także ćwiczenia Dragon-15 i Anakonda-16.
W spotkaniu uczestniczyli również szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Paweł Soloch oraz dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi gen. bryg. Jarosław Kraszewski.
***
Odprawa odbyła się w Połączonym Centrum Operacyjnym DGRSZ, które jest centrum kierowania oraz koordynowania szkoleniem w podległych jednostkach wojskowych. To stąd nadzorowano zabezpieczenie i udział żołnierzy w Szczycie NATO, ŚDM czy ćwiczeniu Anakonda-16.
To także tutaj odbywa się 24-godzinny monitoring sytuacji szkoleniowej oraz funkcjonowania jednostek wojskowych.

Tekst: ppłk Szczepan Głuszczak Zdjęcia: Mirosław Wójtowicz [DGRSZ]

2016-11-10 21:00

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.