Wojna w mieście - ćwiczenia "Serwal 18"

Od 25 do 29 kwietnia br. 14 batalion Ułanów Jazłowieckich na bazie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Wędrzyn przeprowadził ćwiczenie taktyczne z wojskami pk.: Serwal 18

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk.: „Serwal-18”, którego głównym celem była ocena poziomu wyszkolenia 1 kompanii zmotoryzowanej oraz kompanii wsparcia 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich rozpoczęło się 25 kwietnia fazą przygotowawczą.
Najważniejszymi ćwiczącymi były pododdziały zmotoryzowane, które podczas realizacji zadań bojowych wykorzystywały elementy wsparcia powietrznego m.in.: bezzałogowe statki rozpoznawcze (BSR), oraz statek powietrzny wsparcia pola walki MI-8.

Żołnierze doskonalili swoje umiejętności w planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu obrony w terenie zabudowanym.
Prowadzenie obrony, patrolowanie, neutralizacja przeciwnika, odzyskiwanie personelu (SERE), ewakuacja rannego z pola walki (MEDEVAC) to tylko niektóre elementy służące zgraniu systemów walki pododdziałów batalionu podczas prowadzenia działań obronnych w terenie zabudowanym.

Dodatkowym elementem który wykorzystywali żołnierze były pneumatyczne karabinki strzelające kulkami z farbą – PAINTBALL.
„Żołnierze mają możliwość wierniejszego odtworzenia sytuacji prawdziwego pola walki, mogą wyrabiać prawidłowe nawyki w zajmowaniu stanowisk ogniowych, jak prawidłowo się przemieszczać żeby nie zostać trafionym. W przypadku popełnienia błędu żołnierze mogą przeanalizować sytuację i wymienić się doświadczeniami w celu doskonalenia swoich umiejętności” – podsumował podpułkownik Piotr Balon.

Główne przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane były w Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym (COZ) – w jednym z największych w Europie na którym szkolą się jednostki z całej Polski oraz wojska państw NATO z prowadzenia walki w mieście.

Tekst: por. Bartłomiej Kulesza 12BZ Zdjęcia: por. Bartłomiej Kulesza 12BZ, mł. chor. Andrzej Makijewski 2bpzmot/12BZ


Źródło: 12 Brygada Zmechanizowana
2018-05-07 19:22 12 Brygada Zmechanizowana, Poligon Wędrzyn

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.