Wyjątkowa wizyta

Szef Policji Wojskowej Stanów Zjednoczonych, przebywający w Polsce na zaproszenie komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, spotkał się z komendantami mińskich jednostek Żandarmerii Wojskowej i dowódcą Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej NATO.

Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim pułkownik Tomasz Szoplik przybliżył gościom historię, rolę, zadania i zagraniczne zaangażowanie jednostki. Z kolei podpułkownik Robert Pawlicki, komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej skupił się na działalności dydaktycznej placówki, szczególną uwagę poświęcając współpracy zagranicznej.

Kolejnym etapem wizyty było spotkanie z kierownictwem ćwiczenia SHARP LYNX-16. Amerykanie zostali zapoznani z celami ćwiczenia i zadaniami, jakie będą realizować żołnierze NATO MNMPBAT i MP podczas ćwiczenia Anakonda-16. Następnie generał dywizji Mark Inch i towarzyszący mu oficerowie udali się do dowództwa NATO MNMPBAT, gdzie dowódca podpułkownik Mateusz Dadał przedstawił historię, strukturę, zadania oraz perspektywy dalszego wykorzystania wielonarodowej jednostki. Szef Policji Wojskowej Stanów Zjednoczonych był pod dużym wrażeniem polsko-czesko-słowacko-chorwackiego batalionu i wyraził chęć kontynuowania współpracy.

Na zakończenie Amerykanom zaprezentowano sprzęt, wyposażenie oraz bazę szkoleniową mińskich żandarmów. Szczególne zainteresowanie generała Incha wzbudziło wyposażenie OS-u oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez kadrę CSŻW podczas szkolenia żandarmów.

Dziękując za ciekawą wizytę, generał dywizji Mark Inch był pod wrażeniem wyszkolenia, wyposażenia i ilości realizowanych projektów, a w szczególności realizowanego aktualnie ćwiczenia Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej NATO pk. SHARP LYNX-16. – Robicie tu kawał dobrej roboty i jestem dumny z faktu, że amerykańscy żołnierze MP uczestniczą w Waszych przedsięwzięciach – podsumował szef Policji Wojskowej Stanów Zjednoczonych.


Tekst i zdjęcia: Sylwia Guzowska INFO [Zespół Prasowy Ćwiczenia Anakonda-16]

2016-06-10 17:38

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.