Żandarmeria Wojskowa - nowy sezon szkoleniowy w NATO SPCOE

Stability Policing Center of Excellence (NATO SPCOE) jest natowskim centrum eksperckim, w którym Żandarmeria Wojskowa posiada swojego przedstawiciela i aktywnie uczestniczy w jego działalności.

Z początkiem marca NATO SPCOE rozpoczęło kolejny sezon szkoleniowy, organizując piątą już edycję „Preserving a Crime Scene in NATO Operations”. Szkolenie to, organizowane od początku 2016 roku po dwie edycje rocznie, stało się jednym z najbardziej popularnych kursów. Świadczy o tym liczba zgłoszonych kandydatów, która znacznie przekracza ilość dostępnych miejsc.

W obecnej edycji w przedsięwzięciu uczestniczy 20 studentów z 12 krajów: Włoch, Holandii, Polski, Czech, Estonii, Łotwy, Niemiec, Algierii, Bośni, Austrii i Hiszpanii. Kurs trwa trzy dni, z których dwa pierwsze poświęcone są podstawowym elementom prawa z zakresu operacji NATO oraz omówieniu zasad prawidłowego zabezpieczenia miejsca zdarzenia i zjawisku kontaminacji różnego rodzaju śladów.

Ostatni dzień kursu to ćwiczenie praktyczne zorganizowane na pobliskim poligonie, gdzie studenci samodzielnie, ale pod nadzorem doświadczonych instruktorów, zabezpieczają trzy różne miejsca przestępstwa. Scenariusze obejmują masowy grób odkryty podczas patrolu, znalezienie zwłok w pomieszczeniu i miejsce wybuchu IED (Improvised Explosive Device – improwizowanego ładunku wybuchowego).

Generalną ideą kursu jest zapoznanie dowódców szczebla taktycznego, oficerów młodszych i podoficerów z pojęciem zabezpieczenia miejsca zdarzenia i podstawowego zabezpieczenia dowodów. Podczas zajęć personel przygotowywany jest do postępowania w sytuacji, gdy w trakcie działań operacyjnych żołnierze napotkają miejsce zbrodni, a sytuacja taktyczna nie pozwala na przybycie specjalistów z dziedziny kryminalistyki. W takiej sytuacji dowódca powinien tak pokierować organizacją działań, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wykonać dokumentację fotograficzną, i umiejętnie zabezpieczyć najważniejsze ślady, które będą mogły być wykorzystane podczas dalszych czynności.

Stability Policing COE zajmuje się opracowywaniem doktryn, zbieraniem doświadczeń i organizowaniem kursów obejmujących działalność typowo policyjną prowadzoną przez NATO w ramach operacji militarnych.
Centrum zostało akredytowane w grudniu 2015 roku i już w 2016 rozpoczęło prowadzenie kursów dla żołnierzy ze struktur NATO oraz partnerów sojuszu.
W NATO SPCOE na stanowisku szefa Wydziału Edukacji i Szkolenia pełni służbę ppłk Artur Rochnowski.

W pakiecie edukacyjnym Centrum znajduje się 6 różnych kursów:
- Preserving Crime Scene in NATO Operations – 6-8.03.2018
- Train the SP Trainers – 9-13.04.2018
- Introduction to Stability Policing for Leaders - 21-25.05.2018
- Crowd and Riot Control in NATO Operations – 18-22.06.2018
- Introduction to Stability Policing for Field Commanders – 24-28.09.2018
- Stability Policing for Planners – 15-19.10.2018

Tekst i zdjęcia: ppłk Artur Rochnowski


Źródło: Żandarmeria Wojskowa
2018-03-13 18:57 Żandarmeria Wojskowa, Stability Policing Center of Excellence (NATO SPCOE)

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.