Prezydenci Polski i Niemiec w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim w Szczecinie

W poniedziałek, 28 listopada br., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim Gauck złożyli wizytę w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie.
Była to pierwsza wizyta Prezydenta Joachima Gaucka w Korpusie, a jednocześnie – jak zaznaczył sam Prezydent – ostatnia w Polsce podczas jego prezydentury. Prezydent Andrzej Duda gościł już raz w Koszarach Bałtyckich (sierpień 2015 r.). Prezydenci zapoznali się z misją Korpusu, jego zadaniami oraz statusem. Odwiedzili również Główne Stanowisko Dowodzenia zorganizowane na potrzeby ćwiczenia „Compact Eagle 2016”, które przez ostatnie dwa tygodnie odbywało się na terenie Koszar Bałtyckich z udziałem żołnierzy Korpusu oraz przedstawicieli innych jednostek.
Prezydenci podkreślili istotność relacji polsko-niemieckich zarówno w pracy Korpusu, jak i poza nim. Przypomnieli również, że Polska i Niemcy to, obok Danii, państwa założycielskie jednostki, które wspólnie zapewniają bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO.
“Dla mnie, także z punktu widzenia dzisiejszej obecności Pana Prezydenta Gaucka w Szczecinie, istotne jest to, że mamy szczególny rok – rok 25-lecia Polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Korpus, ta jednostka i wspólnota działania, to modelowy przykład dobrej współpracy naszych państw oraz dobrego sąsiedztwa.” – powiedział Prezydent Duda.
„W komplikujących się w zakresie bezpieczeństwa czasach potwierdzamy, że nasze kraje łączy nie tylko sojusz militarny, ale także wspólnota wartości oraz wola, by razem brać na siebie odpowiedzialność. Ten Korpus daje doskonały przykład, co to oznacza. To wzorzec codziennej współpracy i solidarności.” – powiedział Prezydent Gauck.
Prezydenci wysoko ocenili postępy w tranfsormacji Korpusu, który już wkrótce stanie się kluczową kwaterą NATO w tej części Europy.
Obecnie, zgodnie z postanowieniami Szczytu NATO w Newport (2014 r.), Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni podnosi swój stopień gotowości bojowej z niskiego do wysokiego, by skutecznie odpowiadać na zagrożenia, jeśli takie pojawią się na wschodniej flance NATO (ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Krajów Bałtyckich, Słowacji i Węgier). Korpus jest bowiem jedyną strukturą w Sojuszu, która posiada konkretny obszar odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane obowiązki i zadania operacyjne w odniesieniu do tego właśnie regionu.
Aby dostosować się do realizacji zadań związanych z przekształceniem w Kwaterę Wysokiej Gotowości Bojowej, zmieniła się struktura organizacyjna jednostki, a liczba personelu została podwojona do 400 żołnierzy, głównie specjalistów wojsk lądowych, w ograniczonym zakresie także sił powietrznych, marynarki wojennej oraz operacji specjalnych.
W roku 2016 Korpus przeszedł serię międzynarodowych ćwiczeń, dzięki którym już dziś wypełnia następujące zadania:
- gotowość przyjęcia tzw. „szpicy” i dowodzenia nią;
- kontrola operacyjna nad sześcioma Jednostkami Integracyjnymi Sojuszu (ang. NFIU) w Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce oraz na Słowacji i Węgrzech (jednostki te usprawniają szybkie rozmieszczenie sił Sojuszu w regionie, wspierają planowanie obrony kolektywnej oraz wspomagają koordynację ćwiczeń i szkoleń we współpracy z krajami gospodarzami);
- monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa w regionie;
- działanie w charakterze regionalnego centrum współpracy i koordynacji działań militarnych.
Oficjalna certyfikacja, dzięki której szczecińska jednostka zyska status Kwatery Wysokiej Gotowości Bojowej, nastąpi po pomyślnym ukończenia ćwiczenia „Saber Strike 2017”, zaplanowanego na czerwiec 2017 r.

Biuro Prasowe - Kwatera Główna Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego
2016-12-01 20:52

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.