4 osoby zatrzymane, zabezpieczone narkotyki i pieniądze

21 lutego 2021 roku żołnierze z Oddziału ŻW w Żaganiu oraz z podległych jednostek organizacyjnych, w oparciu o ustalenia własne, przeprowadzili na terenie województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego zintegrowane działania przeciwko 5 żołnierzom oraz 4 osobom cywilnym, działającym w grupie przestępczej zajmującej się rozprowadzaniem znacznych ilości narkotyków, zarówno w środowisku wojskowym jak i cywilnym, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W wyniku podjętych działań zatrzymano 1 żołnierza oraz 3 osoby cywilne.

W trakcie czynności procesowych zabezpieczono blisko 8 kg narkotyków. Ponadto na poczet przyszłych kar zabezpieczono 24 500 zł. Czynności w przedmiotowej sprawie żołnierze Żandarmerii Wojskowej prowadzili pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Wydział ds. Wojskowych. Zatrzymanym ogłoszono zarzuty wprowadzania do obrotu oraz udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej znacznych ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych, tj. popełnienia przestępstw określonych w art. 56 ust. 3 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 24 lutego br.
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu zastosował wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Tekst: ppłk Artur Karpienko Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej


2021-02-26 13:32 narkotyki, żandarmeria wojskowa, policja

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.