ANAKONDA 18 - ćwiczenia dowództw

26 listopada rozpoczął się trzeci etap Anakondy 18, ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo.

„Dzisiaj na wschodniej flance NATO, w Polsce i w krajach bałtyckich rozpoczyna się ostatnia faza ćwiczenia Anakonda 18, której scenariuszu obejmuje przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym oraz prowadzenie szeroko zakrojonej operacji obronnej na morzu, lądzie, w powietrzu jak również w cyberprzestrzeni” mówił gen. dyw. Tomasz Piotrowski otwierając ostatnią część ćwiczenia Anakonda 18.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych w swoim wystąpieniu zaznaczył, że ćwiczenie to nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek krajowi i koncentruje się na podkreśleniu gotowości do reagowania na każdą formę agresji.
Jego celem jest potwierdzenie jedności, spójności i umiejętności prowadzenia połączonej operacji sojuszniczej.

Przygotowany scenariusz daje możliwość praktycznego sprawdzenia interoperacyjności wojsk z układem pozamilitarnym w przypadku narastającego kryzysu oraz działań wojennych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w tej części ćwiczenia przeprowadzona zostanie certyfikacja Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, kończąca proces przygotowań do osiągnięcia pełnej zdolności operacyjnej.

Ćwiczenie Anakonda 18 potrwa do 6 grudnia, biorą w nim udział żołnierze z państw członkowskich NATO oraz sojuszniczych struktur dowodzenia.

Tekst: ppłk Piotr Walatek Zdjęcia: sierż. Patryk Cieliński


Źródło: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojmych
2018-11-27 15:04 Anakonda 18

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.