Będzie współpraca DRAWSKIEJ SZKOŁY z CSWL Drawsko

Dnia 29 stycznia 2018 w Sali Tradycji CSWL Drawsko Dowódca Jednostki płk Marek GMURSKI oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim pani Iwona Kucharska na Sali Tradycji CSWL Drawsko podpisali porozumienie o współpracy.

Główną intencją takiego działania jest patriotyczne i proobronne wychowanie młodzieży , kultywowanie i upowszechnianie tradycji i historycznego dorobku Wojska Polskiego oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze wojskowym i patriotycznym.

Współpraca jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi stanowi ważny element działalności Sił Zbrojnych RP. Celem takiej kooperacji jest angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie młodzieży.
Dokumentem potwierdzającym rozwijanie stałego współdziałania pomiędzy jednostką wojskową, a partnerem społecznym jest porozumienie o współpracy.


Tekst i zdjęcia: st.chor. Marcin CZERWIŃSKI, p. Agnieszka PIEŚLAK


2018-01-29 11:55 CSWL DRAWSKO, Szkoła Ponadgimnazjalna Drawsko Pomorskie, LO Drawsko Pomorskie

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.