Bezpieczniej po kursie

W dniach 06 - 10.11.2017r. zgodnie z planem doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego w 2017 roku w CSWL Drawsko przeprowadzono kurs kierowników obiektów poligonowych oraz osób funkcyjnych wyznaczonych do prowadzenia strzelań.
Celem kursu było doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy teoretycznej żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej w zakresie znajomości zapisów programów strzelań oraz aktualnie obowiązującej dokumentacji na obiektach szkoleniowych.
W szkoleniu wzięło udział 14 żołnierzy i 6 pracowników RON. W każdym dniu uczestnicy kursu zapoznawali się z poszczególnymi zagadnieniami, związanymi z czynnościami kierownika obiektów szkoleniowych, np. przeprowadzenie instruktażu w roli kierownika obiektu dla osób funkcyjnych, zagadnienia dotyczące środków łączności będących na wyposażeniu poligonowych obiektów szkoleniowych, ogólne przepisy i zasady w zakresie bezpieczeństwa, warunków przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska, podział i ogólna charakterystyka urządzeń poligonowej bazy szkoleniowej (podstawowych warunków bezpieczeństwa, zasady prowadzenia dokumentacji oraz eksploatacji).
Na zakończenie kursu po pełnym zaznajomieniu się z poszczególnymi zagadnieniami został przeprowadzony sprawdzian wiedzy dla wszystkich uczestników szkolenia.

Tekst i zdjęcia: st. chor. Marcin Czerwiński
2017-11-24 11:45 CSWL Drawsko, Poligon Drawski

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.