BRILLIANT JUMP 2016

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wraz z generałem Salvatore Fariną, dowódcą Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych (JFC Brunssum) i gen. broni Manfredem Hofmannem, dowódcą Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Szczecin), obserwował w środę (25.05) kolejny etap ćwiczenia „Brilliant Jump 2016”.

Celem zorganizowanego przez Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych z Brunssum ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego do przerzutu wojska ze sprzętem różnymi drogami w rejon potencjalnego kryzysu.

- Dziś widzimy, że siły natychmiastowej odpowiedzi NATO, tak zwana szpica, są gotowe do szybkiego przemieszczenia wojsk i sprzętu w rejon konfliktu – powiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Generał Gocuł dodał, że (...) podczas ćwiczeń pododdziały różnych armii potrafiły się szybko integrować. Przypomniał również, że (...) w 2020 roku Polska stanie się tzw. państwem ramowym odpowiedzialnym za przygotowanie kolejnego komponentu Sił Natychmiastowego Reagowania (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF).

Kończące się 27 maja ćwiczenie pozwoliło na praktyczne sprawdzenie procesu aktywacji Sił Natychmiastowego Reagowania NATO oraz wykonanie zadań poszczególnych komponentów, dowództw i jednostek w przygotowaniu oraz realizacji przerzutu sił w dowolny rejon odpowiedzialności Sojuszu.

Brilliant Jump 2016 – Deployex, to trzecie z cyklu czterech ćwiczeń organizowanych w Polsce przez Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych w bieżącym roku. Stanowi kontynuację ćwiczenia Brilliant Jump – Alertex, w trakcie którego przećwiczono system podnoszenia gotowości bojowej sił VJTF.

Drugim ćwiczeniem było Trident Joust, w trakcie którego Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni ze Szczecina i Jednostka Integracji Sił NATO (NATO Force Integration Unit) z Bydgoszczy przećwiczyły współdziałanie w fazie planowania i koordynacji do przyjęcia sił NATO na terenie Polski.

Ostatnim z serii ćwiczeń będzie Brilliant Capability, którego założeniem jest certyfikacja Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód do pełnienia w przyszłym roku roli, jaką obecnie pełni podobny korpus z Hiszpanii (NRDC-Spain).

W skład Sił Natychmiastowego Reagowania NATO (VJTF) wchodzi brygada Wojsk Lądowych, wspierana przez Siły Powietrzne, Wojska Specjalne i Marynarkę Wojenną. Potencjał pozostaje w stałej gotowości do przerzutu w dowolne miejsce w obszarze odpowiedzialności Sojuszu. Siły VJTF tworzone są na zasadzie rotacyjnej – w 2016 roku obowiązki te wypełnia hiszpańska 7 Brygada Piechoty Lekkiej „Galicia”.

Ćwiczenia „Brilliant Jump2016” zakończą się 27 maja. Uczestniczy w nich 2,5 tysiąca żołnierzy z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Albanii i Polski. Po zakończeniu ćwiczeń wojskowi z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii pozostaną w Polsce, by wziąć udział w manewrach „Anakonda 16”.


INFO [ Sztab Generalny Wojska Polskiego]


IFrame

2016-06-05 17:31

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.