Bull Run w akcji. Grupa Bojowa NATO wyruszyła z koszar

9-10 stycznia 2018 roku w północno-wschodniej części kraju odbyły się zajęcia zgrywające Batalionowej Grupy Bojowej NATO oraz 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
Głównym celem zajęć było sprawdzenie gotowości pododdziałów wchodzących w skład Batalionowej Grupy Bojowej (wojska amerykańskie, brytyjskie, rumuńskie i chorwackie) do wykonania marszu po wyznaczonej trasie, zapoznanie się z charakterystyką dróg i ukształtowaniem terenu.
Było to przedsięwzięcie o charakterze szkoleniowym. Pododdziały Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej utworzonej w ramach wysuniętej wzmocnionej obecności (enhanced Forward Presence) wykonały przemieszczenie po drogach północno-wschodniej Polski do rejonu Doliny Rospudy.
Zajęciami kierował dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński, pod którego podlega Batalionowa Grupa Bojowa.
Działania pododdziałów NATO zostały uzgodnione z władzami administracji publicznej oraz są wspierane przez Policję i Żandarmerię Wojskową.
Wnioski z tych zajęć posłużą doskonaleniu procedur współdziałania między wojskami NATO i terenowymi organami administracji publicznej, a także pozwolą lepiej przygotować pododdziały do ćwiczeń zgrywających wyższego szczebla.

Tekst: kpt. Anna Bielak-Pestka Foto: Archiwum Battle Group Poland (Spc. Andrew McNeil) oraz (FB 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana)
2018-01-10 17:53 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana, NATO, Bull Run, enhanced Forward Presence

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.