Ćwiczenia "Garda 2018" - (ZDJĘCIA + FILM)

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji w dniach 2-6 lipca br. zorganizował dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji ćwiczenie dowódczo-sztabowe o kryptonimie „GARDA”.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie czy posiadany w Policji potencjał gwarantuje sprostanie wyzwaniom i skuteczne przeciwstawienie się kryzysowym zagrożeniom w sytuacji stosowania przez zorganizowane grupy destrukcyjnych środków i niekonwencjonalnych metod działania.

Zadania do realizacji przez oddziały w trakcie ćwiczeń były tak skonstruowane, aby sprawdzały w praktyce skuteczność nowoprzyjętych rozwiązań taktycznych oraz pozwoliły zebrać materiał do wypracowania wstępnych założeń do aktu prawnego regulującego kwestię działania dużych związków taktycznych Policji, skoszarowania oraz rozliczania czasu służby policjantów w trakcie tego typu działań.

W trakcie ćwiczeń ponad 1000 policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji ze wszystkich garnizonów m.in. realizowało działania poszukiwawcze i pościgowe, przywracało zbiorowo zakłócony porządek publiczny oraz przeprowadzało segregację medyczną dużej grupy osób. Dzięki zaangażowaniu i zachowanej dyscyplinie wszystkich uczestników szkolenia udało się zrealizować zamierzone cele ćwiczenia.

Bezpośredni nadzór nad przedsięwzięciem sprawował Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Jan Lach, który osobiście wizytował miejsca organizacji ćwiczeń i przyglądał się czynnościom policjantów oddziałów prewencji Policji w trakcie realizowanych przez nich zadań.

Z uwagi na fakt, że szkolenie zrealizowano na terenie wojskowego poligonu w Drawsku Pomorskim przedsięwzięcie możliwe było dzięki dobrej współpracy Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji z wojskiem. Należy również wspomnieć, że do właściwego przebiegu szkolenia przyczynili się policjanci Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz wszystkich szkół Policji, którzy wspierali organizatorów w trakcie poszczególnych etapów ćwiczenia.

Tekst: (Główny Sztab Policji KGP/ mw, ig / Zdjęcia: Paweł Ostaszewski BKS KGP)Źródło: POLICJA
2018-07-11 20:15 POLICJA, Poligon Drawski, Ćwiczenia GRAD 18

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.