Konkurs na logo służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR)

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wraz z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego – ASAR.

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy oraz ogólnopolski. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Opracowane logo powinno wskazywać jednoznacznie profil służby ASAR i nawiązywać do jej głównych atrybutów tj. charakteru lotniczego oraz ratownictwa medycznego.
Laureat Konkursu otrzyma nagrodę finansową 2000 zł oraz możliwość spędzenia jednego dnia w obiektach PAŻP i jednego dnia w miejscu dyżuru Lotniczego Zespołu Poszukiwawczo – Ratowniczego, a także upominki ufundowane przez PAŻP i DO RSZ.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest m.in. akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w regulaminie konkursu.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia konkursowego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. na adres:

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Szefostwo Obrony Powietrznej
ul. Radiowa 2
00-908 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na projekt logo służby ASAR”

Pozostałe kwestie określa Regulamin konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego – ASAR. (REGULAMIN KONKURSU - TUTAJ)


Źródło: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
2021-01-04 17:17 konkurs, logo, grafika, mon

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.