Legioniści sforsowali Zły Łęg

W dniach od 23 do 25 marca br. pododdziały 12 Brygady Zmechanizowanej realizowały przedsięwzięcie szkoleniowe z zakresu pokonywania przeszkody wodnej w oparciu o poligon w Drawsku Pomorskim. 

Szkolenie przeznaczone było przede wszystkim dla żołnierzy 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej „Legionów”, podczas którego pododdział pokonywał szeroką przeszkodę wodną w postaci jeziora „Zły Łęg” w Centrum Szkolenia Poligonowego – Drawsko Pomorskie.

Wykorzystując ogromne doświadczenie, żołnierze pododdziału sprawnie wykonali wszystkie postawione zadania przygotowawcze postawione przez dowódcę batalionu – podpułkownika Piotra Puchałę.
Po uprzednim zajęciu rejonu wyjściowego do przeprawy pododdziały batalionu przystąpiły do pokonania przeszkody wodnej.
Jako pierwsza na przeciwległy brzeg przeprawiła się 1 kompania zmotoryzowana w celu zabezpieczenia rejonu przeprawy.
Następnie przeprawiały się kolejne pododdziały batalionu.

Po przeprawie żołnierze zajęli określony teren , który w zadaniu od dowódcy batalionu mieli zdobyć, następnie sprawdzili stan sprzętu, uzupełnili amunicję, paliwo oraz żywność czyli odtworzyli zdolność bojową.
Ze względu na niekorzystne warunki hydrologiczne panujące w okresie szkolenia w rejonie jeziora „Złego Łęgu” przeprawa przez jezioro odbywała się z wykorzystaniem inżynieryjnych środków przeprawowych będących na wyposażeniu kompanii pontonowej 5 Pułku Inżynieryjnego, który wykonał prom przewozowy pod obciążenie 80 ton.
Nad bezpieczeństwem szkolących się wojsk czuwała grupa ratunkowo – ewakuacyjna z 2 stargardzkiego batalionu saperów.

W trzy dniowym szkoleniu wzięło około 400 żołnierzy oraz około 90 jednostek sprzętowych.
„Zajęcia miały na celu doskonalić i zgrywać umiejętności załóg transporterów i pozostałych żołnierzy batalionu przy organizacji i praktycznym wykonaniu forsowania. Wnioski jakie zostaną wyciągnięte zostaną wykorzystane w dalszym procesie szkolenia by lepiej przygotować pododdział do zbliżającego się ćwiczenia pk. Saber Strike 18" – podsumował major Michał Kostrubiec.

Zdjęcia i tekst: por. Bartłomiej Kulesza – 12BZ


Źródło: 12 Brygada Zmechanizowana
2018-03-26 09:34 12 Brygada Zmechanizowana, Stargard, Błękitna Brygada, CSWL DRAWSKO, Poligon Drawski, Przeprawa,

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.