Nowy Dowódca Generalny RSZ

W środę, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akt mianowania na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generałowi dywizji Jarosławowi Mice.
Jednocześnie Zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczył akt odwołania ze stanowiska Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generałowi broni Mirosławowi Różańskiemu i podziękował za dotychczasową służbę na zajmowanym stanowisku.
– Panie generale, ma pan długie doświadczenie dowódcze, zarówno jako dowódca dużych jednostek wojskowych, ale także jako ten, który w ramach dowodzenia, współpracował z naszymi sojusznikami – czy to w Afganistanie, czy wcześniej w Iraku, czy ostatnio w Żaganiu. (...) Ma pan więc także doświadczenie bojowe, niezwykle ważne. (...) W związku z tym jestem przekonany, że ta funkcja i ta odpowiedzialność trafia w dobre ręce, w ręce człowieka doświadczonego, w ręce człowieka dobrze przygotowanego do jej wykonania, w ręce człowieka, który tę odpowiedzialność udźwignie. Jestem przekonany, że ma pan świadomość wielkiego obowiązku, jaki na pana spada, dziś w związku z objęciem tej zaszczytnej funkcji – powiedział prezydent A. Duda podczas wręczania aktu mianowania gen. dyw. J. Mice na stanowisko dowódcy generalnego RSZ.
– Wiem, że była to służba wytrwała (...) na niezwykle wysokim poziomie, że było to rzetelne realizowanie nie tylko żołnierskich obowiązków, ale przede wszystkim obowiązków, jakie każdy z nas ma wobec ojczyzny – powiedział prezydent Andrzej Duda dziękując za służbę dotychczasowemu dowódcy generalnemu RSZ gen. broni Mirosławowi Różańskiemu.
W uroczystości uczestniczył minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
***
Także w środę w siedzibie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w obecności ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza odbyła się ceremonia przekazania i objęcia obowiązków dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych.
– Żegnamy dziś żołnierza, który przesłużył w armii wiele lat, który ma za sobą wiele istotnych osiągnięć, który ma wiele istotnych dokonań. Dziękujemy dzisiaj za służbę panu gen. Różańskiemu, którego praca była zwłaszcza w ostatnich latach, w szczególnie trudnych warunkach, gdy dowodzenie nie było łatwe także ze względu na trudności wynikające ze struktury dowodzenia. Ta służba godna jest pochwały i pamięci – powiedział podczas uroczystości w Dowództwie Generalnym minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
– Równocześnie przekazujemy dzisiaj Dowództwo Generalne RSZ w ręce doświadczonego i mającego olbrzymi dorobek oficera jakim jest gen. Mika. Oficera, który przychodzi do tego Dowództwa można by powiedzieć bezpośrednio z pola realizacji jednego z najważniejszych zadań jakie stoi przed Polską, zadań związanych z obecnością na naszym terenie armii amerykańskiej i armii NATO. To właśnie gen. Mika przygotował podstawową strukturę realizacyjną, która teraz się sprawdza, która teraz jest realizowana. Jestem przekonany, że także pozostałe zadania te związane z kształtowaniem nowej struktury dowodzenia armią, ale też kształtowania podstawowego zespołu armii jakim kieruje DG RSZ, będą realizowane na najwyższym poziomie. Obaj generałowie mają za sobą dowodzenie tą szczególną dywizją jaką jest 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej. Stamtąd wynieśli doświadczenia. Tamta tradycja była i pozostanie ważną tradycją wojska polskiego. Panu generałowi Różańskiem serdecznie dziękuję, pana generała Mikę serdecznie witam Ku Chwale Ojczyzny – dodał szef MON.
***
Generał dywizji Jarosław MIKA żołnierską służbę rozpoczął w 1981 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. W 1985 roku po jej ukończeniu rozpoczął służbę w jednostkach wojskowych 5. Dywizji Pancernej w Gubinie, gdzie zajmował stanowiska od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu czołgów w Słubicach i Kożuchowie. W 1993 roku po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej został skierowany do Zarządu Operacyjno – Planistycznego Inspektoratu Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a następnie do Zarządu Ogólnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
W latach 1995–1996 ukończył Międzynarodowe Kursy w Holandii i Wielkiej Brytanii. W 1997 r. rozpoczął wykonywanie zadań służbowych w Dowództwie Wojsk Lądowych, kolejno jako starszy oficer operacyjny, Szef Wydziału Planowania i Analiz Ekonomicznych, Szef Oddziału Planowania oraz Zastępca Szefa Zarządu Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych. W 2007 roku pełnił służbę w ramach VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, gdzie wykonywał zadania jako asystent dowódcy dywizji.
Po powrocie z misji, w 2008 roku, ukończył Podyplomowe Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej i objął obowiązki dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód. 16 lutego 2011r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. W 2011 został skierowany do Afganistanu na stanowisko Zastępcy Dowódcy Regionu Wschodniego ds. Koalicyjnych.
Od czerwca 2013 roku pełnił służbę w 12 Dywizji Zmechanizowanej na stanowisku Zastępcy Dowódcy Dywizji – Szefa Sztabu. Generał dywizji Jarosław Mika odznaczony został Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasługi, Gwiazdą Iraku i Afganistanu, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.
Z dniem 17.02.2014 roku wyznaczony został na stanowisko Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

INFO [MON]
2017-02-12 10:44

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.