Obchody Dnia Weterana

O godz. 9.20 podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski, razem z delegacjami weteranów oraz przedstawicielami kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych RP, złożył wieniec przed Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa, znajdującym się obok Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Następnie delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej oraz weterani złożyli wieńce przed obeliskiem upamiętniającym żołnierzy WP poległych w misjach wojskowych poza granicami państwa, znajdującym się na terenie Muzeum WP.

O godz. 10.00 w Katedrze Polowej rozpoczęła się msza święta sprawowana w intencji weteranów. W homilii biskup Polowy WP Józef Guzdek dziękował weteranom za trud i ofiarność ich służby. Podkreślał, że obchody Dnia Weterana mają służyć budowaniu szacunku i wsparcia dla uczestników misji pokojowych.

Dokładnie w południe rozpoczęła się uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza, podczas której podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski wręczył 20 żołnierzom – weteranom poszkodowanym odznaki za rany i kontuzje odniesione podczas działań poza granicami państwa. Wręczony został także brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wyróżnienia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa wyróżniono żołnierzy:

1)    tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką I stopnia;
2)    tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką II stopnia;
3)    Odznaką Honorową Wojsk Lądowych;
4)    Odznaką Honorową Sił Powietrznych;
5)    Odznaką Honorową Marynarki Wojennej;
6)    Odznaką Honorową Wojsk Specjalnych;
7)    Odznaką Honorową Żandarmerii Wojskowej.

W trakcie uroczystości wyróżnienia z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji odebrali funkcjonariusze, którzy w latach ubiegłych pełnili swoją służbę poza granicami kraju.

– Współczesny świat jest przepełniony agresją, a Wasze zadania, jeżeli chodzi o obronę naszej Ojczyzny, nie dotyczą tylko i wyłącznie naszego państwa. Pełnicie często odpowiedzialną służbę poza granicami naszego kraju, przelewając niejednokrotnie krew, oddając swoje zdrowie. Dlatego tak istotne jest, żebyśmy zawsze o Was pamiętali – powiedział do weteranów obecnych na placu Piłsudskiego podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski.

– Częstokroć sprawdzenie się w boju, kiedy trzeba narazić własne życie, zdrowie, jest czasem najwyższej próby dla Was – podkreślił w swoim wystąpieniu wiceminister Bartłomiej Grabski.

Zwracając się do weteranów wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Zdzikot powiedział: – Nasze bezpieczeństwo tu, w kraju, tak bardzo współzależy od zdarzeń, które dzieją się poza granicami. Dlatego Wasze misje są tak ważne.

Obaj przedstawiciele resortów podziękowali żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom wojska za ich pełną poświęceń służbę poza granicami kraju.

Podczas uroczystości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odczytano Apel Pamięci oraz złożono wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Bezpośrednio po zakończeniu ceremonii delegacje weteranów i goście przeszli ulicami Warszawy – ul. Królewską, ul. Krakowskie Przedmieście, pl. Zamkowym – do Arkad Kubickiego. 

O godz. 14.00 w Arkadach Kubickiego rozpoczęło się okolicznościowe spotkanie z weteranami, podczas którego wręczono nagrody i wyróżnienia zwycięzcom zawodów strzeleckich.

W godz. 14.00–18.00 – na placu M. J. Piłsudskiego zorganizowany został Piknik Weterana, podczas którego prezentowany jest sprzęt i wyposażenie żołnierzy WP, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu oraz wystawy okolicznościowe i występy artystyczne orkiestr wojskowych i zespołów wokalnych.

***

W przeddzień Święta, 28 maja, na strzelnicy garnizonowej w Wesołej odbyły się zawody strzeleckie weteranów, których organizatorem było Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. 

W tym dniu także w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się konferencja popularno-naukowa pt. „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość misji pokojowych", zorganizowana pod patronatem rektora-komendanta WAT, dowódcy operacyjnego RSZ i prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.


INFO [MON]


IFrame

2016-06-05 17:50

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.