Podróż historyczno-geograficzna.

Edukacja historyczna stanowi ważny element kształcenia obywatelskiego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, rozwija świadomość obywatelską żołnierzy, wpływa na ich identyfikację z tradycją Wojska Polskiego, zapewnia i rozwija poczucie związku z historycznie ukształtowanymi obyczajami i zasadami postępowania, opartymi na procesie kultywowania i upowszechniania dokonań Wojska Polskiego na przestrzeni dziejów.

W związku z powyższym kadra 2 Brygady Zmechanizowanej udała się w podróż historyczno- geograficzną do miejscowości Żagań i Świętoszów gdzie przez blisko 3 dni żołnierze Naszej Brygady zwiedzać będą okoliczne muzea, pałace , kościoły a także inne okoliczne dziedzictwa kulturowe.

Pierwszym etapem podróży była 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie , gdzie załogi czołgów Leopard zaprezentowały możliwości bojowe oraz dane taktyczno-techniczne swoich maszyn.
Zapoznano się również z możliwościami szkoleniowymi w ośrodku szkolenia załóg –Leopard, który jest wyposażony w nowoczesną bazę symulacji współczesnego pola walki, prowadząc szkolenie na korzyść pododdziałów bojowych 10 Brygady Kawalerii Pancernej, w oparciu o bazę symulatorów i pozostały sprzęt będący na jego wyposażeniu.
Głównym zadaniem szkoleniowym wynikającym z przeznaczenia ośrodka jest szkolenie indywidualne żołnierzy 10BKPanc prowadzone w formie kursów specjalistycznych członków załóg czołgu Leopard 2A4 (dowódca, działonowy, kierowca, ładowniczy).

Po przygotowanym żołnierskim obiedzie w godzinach popołudniowych na zakończenie pierwszego dnia podróży odbyło się seminarium poświęcone „Aneksji Krymu” w którym w wolnej dyskusji omówiono genezę konfliktu , a także przyczyny i skutki Aneksji Krymu.

Tekst i zdjęcia: st.kpr. Radosław Dominowski


Źródło: 2 Brygada Zmechanizowana Złocieniec
2018-06-05 14:16 2 Brygada Zmechanizowana, Złocieniec, Leoprady, Podróż, Żagań i Świętoszów

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.