Polacy popierają rozbudowę armii

Jak wynika z najnowszych sondaży przeprowadzonych przez CBOS Polacy czują się bezpieczni. Akceptują też zwiększenie liczebności armii i wzrost wydatków na modernizację techniczną, którą uznają za konieczną.
Poparcie dla zwiększenia wydatków na obronę Polski wyraziło niemal 75% respondentów. Ponad 87% pytanych uznało, że armia wymaga modernizacji technicznej i unowocześnienia. 66,7% badanych popiera zwiększenie liczebności polskiej armii.


Prawie 86% Polaków opowiada się za współpracą Wojska Polskiego z państwami NATO. Niemal 80% Polaków wyraża poparcie dla współpracy armii polskiej armii z armią USA.


Sondaż wskazuje na kilka trendów w podejściu opinii publicznej do kwestii bezpieczeństwa państwa i działań Ministerstwa Obrony Narodowej. Widać, że temat obronności państwa należy do tej grupy zagadnień, w których respondenci mają wyrobione zdanie, gdyż rzadko kiedy liczba osób nie mających zdania na poruszane kwestie przekracza 10% badanych.


Zdecydowana większość respondentów poparła modernizację armii uważając ją za konieczną.

Jak wskazuje wynik badania respondenci popierają współpracę Polski z sojusznikami oraz są przychylni rozmieszczeniu wojsk amerykańskich w Polsce.

Wyraźnie widać, że obywatele popierają priorytetowe działania podejmowane przez resort obrony narodowej, których celem jest zwiększenie liczebności wojska i jego modernizacja techniczna. Przychylnie odnoszą się też do ścisłej współpracy z sojusznikami, w tym do stacjonowania wojsk NATO w Polsce.


Badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadziło w lipcu i pierwszych dniach sierpnia. Ankieterzy ośrodka przepytali reprezentatywną grupę 1000 respondentów. Pytania dotyczyły m.in. stosunku pytanych do obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych i wzrostu nakładów na obronę Polski.

Tekst i grafika: [Ministerstwo Obrony Narodowej] Zdjęcie: Tomasz Jasyk [Poligonowe Wieści]
2017-08-14 09:44 ARMIA, Modernizacja, Wojsko Polskie

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.