Przestępczość cybernetyczna nie ma granic

Przedstawiciele Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej uczestniczyli w zorganizowanej przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO konferencji dotyczącej wyzwań legislacyjnych w zwalczaniu cyberprzestępczości.

Bydgoska konferencja (20-22 marca br.) zgromadziła ekspertów z dziewiętnastu krajów, reprezentujący m.in. Prokuraturę Krajową, Europol – European Cybercime Centre, Dowództwo Sił Sojuszniczych ds. Operacji (Allied Command Operations – ACO), US Army Criminal Investigation Command, NATO Communications and Information Agency, Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych w Neapolu (JFC Naples), a także przedstawicieli policji wojskowych, centrów eksperckich NATO oraz prokuratorów wojskowych z całego Sojuszu. Konferencję zorganizowano przy współpracy i z udziałem ekspertów z Intytutu Kościuszki i pod medialnym patronatem „Polski Zbrojnej”.

Prezentacje, panele dyskusyjne i debaty obejmowały tematykę prawnych aspektów zwalczania cyberprzestępczości, pokaz technik i narzędzi do obrony przed cyberatakami, jak również aktywnej prewencji działań przestępczych. Omawiano wyzwania w zakresie współpracy podmiotów i agend rządowych z sektorem prywatnym, skuteczne sposoby wymiany informacji oraz metody standaryzacji aktów prawnych ułatwiających zwalczanie i penalizację cyberprzestępczości (np. ekstardycja podejrzanych). Debatowano nad potrzebami dostosowania lub zmiany przepisów prawnych, szczególnie w aspekcie zapewnienia efektywnej współpracy między państwami i likwidowania barier ograniczających możliwości zwalczania przestępczości cybernetycznej – przestępczości bez granic.

Tematyka konferencji dotyczyła także działań Sojuszu podejmowanych po Szczycie NATO w Walii, gdzie potwierdzono pełne zastosowanie prawa międzynarodowego (w tym prawa konfliktów zbrojnych) do cyberprzestrzeni, a ponadto uznano, że na ataki cybernetyczne Sojusz może odpowiedzieć w trybie art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Wskazywano na pilną potrzebę zakończenia prac nad sojuszniczą doktryną w zakresie operacji cybernetycznych (AJP-3.20 NATO Cyber Operations) jako wyznacznika standardyzacji i interoperacyjności działań poszczególnych państw Sojuszu.

Uczestnicy konferencji poparli ideę cyklicznego organizowania przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO konferencji tematycznych związanych z zapobieganiem i zwalczniem cyberprzestępczości. Dyrektor Centrum płk dypl. Grzegorz Wasielewski, podsumowując trzydniową konferencję, wskazał na potrzebę identyfikacji możliwego sposobu i zakresu działania policji wojskowych NATO we wsparciu operacji cybernetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania cyberprzestępczości w środowisku militarnym.
Kolejna konferencja w 2019 r. będzie poświęcona temu zagadnieniu.

Tekst i zdjęcia: por. dr Aleksandra Morzycka, oficer prasowy NATO MP COE


Źródło: Żandarmeria Wojskowa
2018-03-23 18:28 Żandarmeria Wojskowa, NATO,

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.