Przylot XVI zmiany PKW EUFOR w operacji Unii Europejskiej ALTHEA .

Przywitanie XVI zmiany PKW EUFOR-ALTHEA przez Dowódcę 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego na lotnisku 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

W dniu 27.03.2019r. na lotnisku 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w obecności pocztu sztandarowego i kompanii honorowej oraz orkiestry wojskowej z Koszalina odbyło się uroczyste przywitanie XVI zmiany PKW EUFOR w operacji Unii Europejskiej ALTHEA przez Dowódcę 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego.

W uroczystości oprócz Dowództwa 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego udział wzięli także Dowódca 21.BLT płk dypl. pil. Karol JĘDRASZCZYK , Szef Sztabu 21.BLT ppłk dypl. Bernard WOŁUJEWICZ oraz zaproszeni goście.

W skład Kontyngentu wchodzili żołnierze wydzielani ze struktur 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz Inspektoratu Wsparcia RSZ.

Głównym zadaniem stojącym przed polskimi żołnierzami XVI zmiany PKW EUFOR w operacji Unii Europejskiej ALTHEA w Bośni i Hercegowinie było monitorowanie przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w przydzielonym rejonie odpowiedzialności oraz budowa wybranych zdolności bojowych Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny zgodnie ze standardami NATO i UE.

Ponadto żołnierze realizowali szereg przedsięwzięć związanych ze wspieraniem władz lokalnych w utrzymaniu bezpiecznych warunków do wdrażania ustaleń zawartych w porozumieniach pokojowych.

W ramach sprawdzenia po przylocie odbył się apel ewidencyjny, sprawdzenie dokumentów żołnierzy oraz indywidualnego wyposażenia przez służby celne i straży granicznej.


Źródło: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego
2019-03-29 20:34

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.