Realistyczne szkolenie - realne wyniki

W dniach 5-9 marca w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim w porozumieniu z Mazowieckim Oddziałem ŻW przeprowadzono pilotażowy kurs z zakresu prowadzenia kontroli ruchu drogowego dla inspektorów ruchu drogowego ŻW.

W kursie uczestniczyło 16 żandarmów z oddziałów terenowych ŻW. W pierwszym dniu szkolenia przeprowadzono zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów prawa karnego, ustawy prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, kodeksu w sprawach o wykroczenia oraz kodeksu wykroczeń.

W kolejnych dniach nadszedł czas na sprawdzenie praktycznych umiejętności inspektorów. Działania realizowane były na terenie województwa mazowieckiego w oparciu o wiedzę kadry dydaktycznej CSŻW, którzy koordynowali działania oraz instruktorów z Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu i Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego.

W trakcie szkolenia wykorzystano pojazdy specjalistyczne do kontroli w ruchu drogowym - Inspekcji Transportu Drogowego oraz nieoznakowane pojazdy Policji.
Żołnierze ŻW rozpoczęli wspólną służbę w ramach szkolenia z instruktorami, którzy przez cały czas nadzorowali i oceniali działania podczas praktycznej kontroli stanu technicznego pojazdów prowadzonej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu - dymomierza, sonometru oraz innych certyfikowanych urządzeń.

Na uwagę zasługuje fakt, że choć głównym celem było szkolenie, to w trakcie realizowanych patroli skontrolowano 945 kierujących pojazdami mechanicznymi pod kątem trzeźwości, ujawniono 115 wykroczeń, za które nałożono 92 sankcji w postaci mandatów karnych, wykonano 10 kontroli przewozów towarów niebezpiecznych i zatrzymano 21 dowodów rejestracyjnych.
Inspekcja Transportu Drogowego wszczęła 4 postępowania z Ustawy o Transporcie Drogowym, a ponadto - wspólnie z żołnierzami ŻW - ujawniła 4 emulatory AdBlue i 1 wyłącznik tachografu.

Tekst i zdjęcia: por. Michał Ciechawa/nt


Źródło: Żandarmeria Wojskowa
2018-03-16 20:45 Żandarmeria Wojskowa, Mińsk Mazowiecki, Kontrola Ruchu Drogowego

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.