Rozpoczęcie budowy amerykańskiej bazy

To naprawdę ważny dzień dla Polski, dla NATO, dla Europy, to ważny dzień dla pokoju w Europie i na świecie – dodał minister, podkreślając jednocześnie, że nigdy i w żadnej mierze te wysiłki nie miały na celu jakiegokolwiek działania agresywnego wobec kogokolwiek. Jak zaznaczył szef MON, głównym motywem, przyczyną i celem naszych wysiłków była obrona, było zwiększenie bezpieczeństwa Polski i naszych sojuszników.

W uroczystej inauguracji budowy bazy wziął udział  Prezydent RP – Andrzej Duda, a także zastępca Sekretarza Obrony USA –  Robert Work, minister obrony Rumunii –  Mihnea Ioan Motoc, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, Asystent Sekretarza Generalnego NATO –  Patrick Auroy, przedstawiciele najwyższych władz państwowych RP oraz innych państw goszczących elementy amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Europie, a także przedstawiciele władz samorządowych regionu słupskiego.

System obrony przeciwrakietowej wzmocni bezpieczeństwo Polski, będąc stałym elementem infrastruktury NATO – mówił  prezydent Andrzej Duda.  Jak zauważył, choć Polska jest w NATO od kilkunastu lat, to długo czekaliśmy, aby w sensie stałym, stabilnym także i Sojusz wszedł do Polski. Właśnie dzisiaj to się dzieje – zaakcentował prezydent.

Zastępca szefa Pentagonu  USA Robert Work zapewnił, że natowski system obrony przeciwrakietowej jest systemem obronnym, w pełni zgodnym z porozumieniami o kontroli zbrojeń i nie jest wymierzony w Rosję, ani nie będzie miał zdolności do zmniejszenia strategicznego potencjału odstraszania tego kraju.  Dodał, że  system został przewidziany wyłącznie do ochrony sojuszników, w tym Polski, przed zagrożeniem rakietami balistycznymi spoza obszaru euroatlantyckiego. (...)

***

Na marginesie uroczystości w Redzikowie, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz spotkał w się na rozmowach w formacie bilateralnym z zastępcą Sekretarza Obrony USA –  Robertem Workiem, a także z ministrem obrony Rumunii –  Mihnea Ioanem Motocem.

***

Współpraca w obszarze obrony przeciwrakietowej jest jednym z kluczowych elementów polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego. W jej ramach w kompleksie wojskowym w Redzikowie rozmieszczona zostanie amerykańska instalacja obrony przeciwrakietowej. Zapewni ona obronę Polski i dużej części europejskiego terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego przed ograniczonym atakiem rakietami balistycznymi, przede wszystkim z kierunku bliskowschodniego. Baza będzie miała charakter stricte defensywny.

Instalacja w Redzikowie rozmieszczona zostanie w ramach budowy amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Europie (tzw. EPAA – European Phased Adaptive Approach). USA przyjęły założenie stopniowego rozwoju EPAA, dostosowanego do wzrostu zagrożeń rakietowych. Z tych względów rozmieszczenie elementów systemu zostało podzielone na trzy etapy, z których każdy wnosi nowe, ulepszone zdolności obrony przed rakietami balistycznymi. Dwa pierwsze z nich zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Wdrażanie ostatniej, trzeciej fazy rozpoczęto wraz z inauguracją budowy bazy w Redzikowie.

Instalacja rozmieszczona na terytorium RP składać się będzie przede wszystkim z wyrzutni, rakiet przechwytujących typu Standard Missile-3 oraz radaru. Wspólnie z pozostałymi elementami EPAA, baza w Redzikowie będzie stanowić amerykański wkład do rozwijanego systemu obrony przeciwrakietowej NATO (tzw. NATO BMD), którego celem jest zapewnienie ochrony ludności, terytorium i sił europejskiej części NATO przed wzrastającymi zagrożeniami rakietowymi.

Rozmieszczenie bazy w Redzikowie przyniesie wymierne korzyści strategiczne i obronne dla RP. Po pierwsze, zapewni ona unikalne w skali NATO zdolności do obrony przed rakietami balistycznymi średniego i pośredniego zasięgu. Zdolności takie, z uwagi na wysoki koszt oraz czasochłonność ich rozwoju, posiada niewiele państw. Po drugie, stanowić ona będzie element stałej amerykańskiej, a jednocześnie sojuszniczej, infrastruktury wojskowej w naszym kraju.

Podstawą prawną rozmieszczenia bazy jest Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotycząca rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzona w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokół zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzony w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 219, poz. 1298).

Zakończenie budowy bazy planowane jest w 2018 r. Wtedy też powinna ona stać się elementem sojuszniczego systemu obrony przeciwrakietowej.


opr.D. Jarosławska, CO MON


IFrame

2016-06-05 16:39

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.