Spotkanie integracyjne weteranów i kombatantów organizacji kombatanckich powiatu drawskiego

W dniu 25.08.2017 r. na terenie poligonu drawskiego odbyło się spotkanie integracyjne weteranów i kombatantów organizacji kombatanckich powiatu drawskiego, w których uczestniczyli również zaproszeni weterani działań poza granicami państwa ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
Organizatorem głównej części spotkania był Starosta Powiatowy Stanisław Kuczyński wraz z zespołem pracowników Starostwa.
My weterani z koła nr 41 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Drawsku Pomorskim aktywnie włączyliśmy się w tę wspaniałą inicjatywę Starosty i wspólnie spędziliśmy ten wyjątkowy dzień!
W godzinach rannych odbyły się zawody strzeleckie o tytuł "Najlepszego Strzelca" i "Puchar Przechodni Prezesa Koła nr 41", zorganizowane przez Wojskowy Klub Sportowy Poligon Drawski na strzelnicy Studnica.
Tytuł "Najlepszego Strzelca" i "Puchar Prezesa Koła nr 41" zdobył Leszek SZYMONOWICZ. Drugie miejsce zajął Marek DOMAŃSKI, a trzecie Władysław KARPOWICZ. Zwycięzcy otrzymali medale i dyplomy. Dyplomy za udział otrzymali również wszyscy uczestnicy zawodów.
Składamy podziękowanie wszystkim zaangażowanym w organizację zawodów a w szczególności: ks.por. Przemysławowi TUR, st.chor.sztab. Rafałowi ŻARSKIEMU, mł.chor. Mariuszowi JANKOWSKIEMU.
Wręczenie pucharu oraz medali i dyplomów z zawodów nastąpiło w trakcie głównej części spotkania nad jeziorem Ostrowiec.
Wręczono również odznaczenia organizacyjne za zasługi na rzecz bezpieczeństwa i pokoju na świecie, oraz za zasługi dla Stowarzyszenia. "Gwiazdą Weterana" odznaczony został Eugeniusz PODLISIECKI. Medalem pamiątkowym "60 Lat Udziału Polski w Misjach Poza Granicami Państwa" odznaczony został Mariusz JANKOWSKI. Medalem pamiątkowym " W 25 Rocznicę Nadania Siłom ONZ Pokojowej Nagrody Nobla" odznaczono Janusza GARBACZA.
Dekoracji medalami i wręczenia pucharu, oraz dyplomów dokonali: Starosta Powiatowy- Stanisław KUCZYŃSKI, Z-ca Komendanta CSWL- ppłk Andrzej NIEGMAŃSKI, Komendant 16 WOG - ppłk Artur PRABUCKI, oraz Prezes Koła nr 41 SKMP ONZ - Jan DOMAŃSKI.
W spotkaniu uczestniczyli koledzy weterani z Koła nr 19 SKMP ONZ w Szczecinie w osobach: Jan BIBA, Zbigniew KRÓLIKOWSKI, Leszek OCH, Henryk WOJTYNEK.
Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej i przyjacielskiej atmosferze. Szkoda że tylko w tak wąskim gronie weteranów Stowarzyszenia! Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali skromne upominki od Starosty Powiatowego.
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i zorganizowanie spotkania!
Oto fotorelacja z tego spotkania.

INFO: Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Drawsko Pomorskie

2017-08-27 11:40 Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Drawsko Pomorskie, Poligon Drawski

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.