Szkolenie z Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych

Po raz pierwszy, w dniach od 19 do 22 kwietnia br. w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu odbyło się szkolenie z Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych.

„Jest to pierwszy tego typu kurs realizowany przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i z pewnością nie ostatni” – podkreśla Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, pułkownik Krzysztof Leszczyński.

„Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (NZPR) to zespół służący do niesienia pomocy załogom i pasażerom wojskowych statków powietrznych, które uległy awarii lub katastrofie. Głównym zadaniem zespołu jest odnalezienia miejsca wypadku i osób zaginionych, udzielenie pierwszej pomocy załodze statku powietrznego, pasażerom i osobom postronnym poszkodowanym w wyniku wypadku lotniczego, zabezpieczenie śladów oraz ochrona mienia i wyposażenia znajdującego się na pokładzie statku powietrznego” – dodaje Komendant CSWOT, płk Krzysztof Leszczyński.

Naziemne Zespoły Poszukiwawczo - Ratownicze (NZPR) to jeden z elementów systemu zarządzania kryzysowego Wojsk Obrony Terytorialnej. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2018 r., Wojska Obrony Terytorialnej zostały włączone w system poszukiwania i  ratownictwa lotniczego (ASAR).

„W ramach organizowanego kursu, uczestnicy szkolili się z wdrażania właściwych procedur poszukiwawczo - ratowniczych, łączności oraz udzielania pierwszej pomocy w  sytuacjach kryzysowych” - komentuje Kierownik Kursu NZPR, mjr Andrzej Lewandowski.

„Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej stawia na realizm i praktykę szkolenia. Dlatego też, zajęcia w większości realizowane były w formie praktycznej NZPR z ASAR (Lotniczymi Zespołami Poszukiwawczo-Ratowniczymi)” - dodaje mjr Andrzej Lewandowski.Naziemne Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze (NZPR) przeznaczone są do niesienia pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych, które uległy awarii. Ich zadaniem jest odnalezienie miejsca wypadku lub osób zaginionych, udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie śladów oraz ochrona mienia i wyposażenia. W  Wojskach Obrony Terytorialnej działania NZPR ukierunkowane są także na udzielenie wsparcia społeczeństwu, nie tylko w sytuacjach katastrof statków powietrznych, ale również w  sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego podczas poszukiwania zaginionych osób.

„Dzięki zorganizowanemu po raz pierwszy szkoleniu Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo Ratowniczych, mieliśmy możliwość zdobycia nowej wiedzy, usystematyzowania dotychczas posiadanej już wiedzy praktycznej, a także wymiany doświadczeń i oceny zdarzeń, na jakie napotykaliśmy w czasie naszej służby” - podkreśla kpt. Paweł WACH, 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.Źródło: Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
2021-04-29 16:59 OT, terytorialsi, szkolenie, Wojska Obrony Terytorialnej, ratownictwo

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.