Szkolenie z przeciwdziałania aktom terroru kryminalnego

Od 9 do 11 maja na bazie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim oraz Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Karwicach odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania aktom terroru kryminalnego z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych.

Celem zajęć było uszczegółowienie policyjno-żandarmskiej współpracy w obszarze aktów terroru z użyciem materiałów wybuchowych oraz innych zdarzeń o charakterze terrorystycznym i ekstremistycznym.

W szkoleniu uczestniczyli żołnierze Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusze Zespołu ATK Komendy Wojewódzkiej Policji, członkowie grup ATK z komend miejskich i powiatowych Policji województwa zachodniopomorskiego, strażacy, prokuratorzy oraz prelegenci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

Podczas warsztatów omówione zostały między innymi algorytmy postępowania w przypadku otrzymania informacji o zdarzeniu z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych, sposoby prowadzenia oględzin, ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia oraz pokaz możliwości wykorzystania sprzętu będącego w dyspozycji Grup Minersko-Pirotechnicznych SPAP.
Podczas zajęć praktycznych przeprowadzono 6 symulacji zdarzeń z użyciem materiałów wybuchowych o różnej konstrukcji, w tym zdarzenie o charakterze masowym (wybuch w środkach komunikacji publicznej).
Każde ze zdarzeń zostało poddane oględzinom przez grupy dochodzeniowo-śledcze składające się z prokuratorów, żandarmów, policjantów oraz biegłych CLKP.
Podczas czynności wykorzystano ambulanse kryminalistyczne, drony oraz skanery 3D będące na wyposażeniu Żandarmerii Wojskowej.

Tekst: por. Tomasz Zygmunt, zdjęcia: st. chor. Tomasz Oleszek


Źródło: Żandarmeria Wojskowa
2018-05-21 21:05 Żandarmeria Wojskowa, szkolenie, Poligon Drawski CSWL DRAWSKO, Teroryzm

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.