Terytorialsi na okręcie

Żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wzięli udział w największym w tym roku ćwiczeniu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża „Wargacz-20”. Pododdział terytorialsów z pojazdami przeszedł na pokładzie okrętu z portu w Szczecinie do Świnoujścia. - Wody śródlądowe i morze to naturalne środowisko naszej brygady, stąd tego typu ćwiczenie z Marynarką Wojenną - wyjaśnia p.o. dowódcy 14 ZBOT ppłk Mirosław Radwan.

Ćwiczenie „Wargacz-20” to największe w tym roku przedsięwzięcie szkoleniowe prowadzone przez 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia. Rozpoczęło się 1 października i zakończy się w ten piątek. To swoisty egzamin dla sił 8 FOW i sprawdzenie ich współdziałania oraz podsumowanie roku szkoleniowego Flotylli.
- Zaangażowane są wszystkie jednostki 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, od dywizjonu okrętów po jednostki brzegowe. Okręty transportowo-minowe wykonują transport drogą morską, stawianie min, okręty wojny minowej stawianie zapór minowych, identyfikację oraz poszukiwanie min, a także obronę przed bronią masowego rażenia, strzelania artyleryjskie, do celów nawodnych i powietrznych - wyjaśnia kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 FOW. - Jednym z epizodów jest transport drogą morską pojazdów wojskowych i żołnierzy 14 ZBOT.

Scenariusz tego epizodu ćwiczenia przewiduje, że żołnierze 14 ZBOT, którzy mają wykonać zadanie w Świnoujściu, przemieszczają się drogą morską, gdyż uszkodzona została droga lądowa. Dlatego w czwartek rano na pokład okrętu desantowo-minowego „ORP Kraków” na nabrzeżu czeskim w szczecińskim porcie załadowany został pododdział żołnierzy 141. batalionu lekkiej piechoty z Choszczna wraz z pojazdami ciężarowymi Jelcz. Po sprawnym załadunku o godz. 10. okręt wyszedł z portu i po kilku godzinach wraz z żołnierzami na pokładzie wszedł do portu w Świnoujściu. Po zejściu z okrętu żołnierze powrócili do swojego batalionu w Choszcznie.

Udział 14 ZBOT w ćwiczeniu Marynarki Wojennej „Wargacz-20” został uzgodniony jeszcze w ubiegłym roku podczas ćwiczenia planistycznego. - Możliwość ćwiczenia w środowisku wodnym jest dla nas bardzo ważna, bo wody śródlądowe i morskie to naturalne środowisko działania naszej brygady w naszym stałym rejonie odpowiedzialności. Województwo zachodniopomorskie to aż 1,2 tys. km kwadratowych wód śródlądowych i linia brzegowa - wyjaśnia pełniący obowiązki dowódcy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Mirosław Radwan. - To, co robimy dzisiaj nazywamy marszem drogą morską do miejsca wykonania zadania. Ćwiczymy umiejętność załadunku na transport morski, przejście drogą morską na pokładzie okrętu i umiejętność zachowania się na tego typu jednostce. To pierwsze nasze ćwiczenia z 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża i na pewno nie ostatnie. - Podczas naszych ćwiczeń najczęściej współpracujemy z 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną, teraz po raz pierwszy mamy możliwość współpracy z 14. Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej - dodaje kmdr ppor Grzegorz Lewandowski. - Bardzo się cieszymy, że tak młoda formacja nawiązała z nami współpracę i jest możliwość przećwiczenia elementu transportu. To na pewno tylko początek, bo jestem przekonany, że będziemy współpracować w przyszłości.

14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej powstała rok temu, 27 września 2019 r. Dziś liczy ponad 400 żołnierzy - ochotników i żołnierzy zawodowych. Ćwiczenie z 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża to kolejny element przygotowywania do działań w jej tzw. stałym rejonie odpowiedzialności, jakim jest województwo zachodniopomorskie. Terytorialsi z 14 ZBOT szkolili się już m.in. z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, aby móc wspierać ratowników w ich akcjach na wodzie, a także z Państwową Strażą Pożarną czy policją.

Tekst i zdjęcia: Marcin Górka


2020-10-09 09:51 Wojska Obrony Terytorialnej, Okręty, Marynarka Wojenna, Szczecin, Świnoujście, Desant

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.