Warsztaty z zakresu przeciwdziałania aktom terroru kryminalnego

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania aktom terroru kryminalnego z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych.
Szkolenie odbyło się w dniach 10 – 12 maja na bazie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim oraz Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Karwicach.
Realizacja przedsięwzięcia skoncentrowana była na uszczegółowieniu współpracy między Żandarmerią Wojskową a Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie przebiegu imprez masowych planowanych na terenie Szczecina, w szczególności regat „The Tall Ships Races”, festiwalu sztucznych ogni „PYROMAGIC 2017” oraz mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn.
Przeprowadzenie przedmiotowego szkolenia wynikało także z wytycznych szefa Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej w sprawie działalności dochodzeniowo-śledczej na rok 201” oraz Zarządzenia nr 845/2004 Komendanta Głównego Policji.
W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze Policji, Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Delegatury ABW w Szczecinie, przedstawiciele prokuratury, żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz prelegenci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz z Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP.
Podczas zajęć omówiono między innymi sposób prowadzenia oględzin, ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscu symulacyjnego miejsca zdarzenia, przedstawiono możliwości Żandarmerii Wojskowej w zakresie wsparcia działań zapobiegających zdarzeniom o charakterze terrorystycznym przy użyciu psów służbowych oraz mobilnego punktu kontroli bezpieczeństwa MPKB.
Podczas warsztatów przeprowadzono pokaz detonacji wybranych materiałów wybuchowych, w tym z użyciem wraku samochodu. Po detonacjach grupy dochodzeniowo-śledcze Żandarmerii Wojskowej i Policji prowadziły oględziny symulowanych miejsc zdarzeń, nadzorowane przez członków zespołu ATK KWP w Szczecinie.
Ostatniego dnia szkolenia przedstawiciele poszczególnych grup omówili czynności przeprowadzone na miejscu symulowanych zdarzeń. Skonfrontowano ustalenia i wyciągnięte wnioski z dokumentacją video zarejestrowaną przed zdetonowaniem ładunków.

Tekst: st.chor.sztab. Tomasz Graczyk, fot.: st.sierż. Krzysztof Magryta/sg
2017-05-16 20:25

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.