WILK17 wystartował

W poniedziałek 08 maja br. 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana rozpoczęła ćwiczenie dowódczo - sztabowe pod kryptonimem WILK–17, które przygotowuje „Dwunastkę” do najważniejszych, tegorocznych ćwiczeń Wojska Polskiego – RYŚ-17 i DRAGON-17.
W poprzednim tygodniu żołnierze "Dwunastki" oraz jednostek modułu szkoleniowego nr 2 przemieścili się z macierzystych garnizonów do miejsc, w których będą wykonywać postawione zadania.
Działania taktyczne będą realizowane na terenie północnej i zachodniej Polski. Głównym celem ćwiczenia WILK-17 jest doskonalenie umiejętności 2 Brygady Zmechanizowanej w zakresie prowadzenia działań taktycznych.
Manewry zakończą się 12 maja br.
Uroczyste rozpoczęcie ćwiczenia nastąpiło w poniedziałek 08 maja br. na terenie choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej.
Reprezentujący Dowódcę 12 Dywizji generał brygady Dariusz Górniak przyjął meldunek od podpułkownika Artura Standio o gotowości pododdziałów. Zabierając głos generał Górniak omówił zasadnicze cele ćwiczenia oraz postawił zadania żołnierzom uczestniczącym w ćwiczeniu. W swoim wystąpieniu zaznaczył również, że pierwszy raz na ćwiczeniu „Dwunastki” wezmą udział oficerowie nowotworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej.
Krótkie przemówienie wygłosił także Szef Szkolenia 12 Dywizji pułkownik Dariusz Machula: - „Ćwiczenie WILK-17 jest serią intensywnych przygotowań do ćwiczeń RYŚ-17 i DRAGON-17, dlatego wszystkim żołnierzom życzę, abyście udowodnili jak dobrze jesteście wyszkoleni”. Na zakończenie zwracając uwagę na warunki bezpieczeństwa i rozwagę w działaniu podpułkownik Standio życzył ćwiczącym sukcesów w realizacji zadań na jak najwyższym poziomie.
Uroczystość rozpoczęcia ćwiczenia zwieńczyła defilada pododdziałów.
Po krótkim szkoleniu kierownictwa ćwiczenia, podczas którego omówiono podstawowe uregulowania prawne z zakresu przestrzegania przepisów bhp, ochrony informacji niejawnych i przeciwpożarowych dokonano sprawdzenia łączności i procedur meldunkowych.
Następnie przystąpiono do intensywnej pracy związanej z kierowaniem ćwiczeniem.
***
Organizatorem ćwiczenia pk. WILK-17 jest Dowództwo 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, natomiast pierwszoplanowym ćwiczącym jest 2 Brygada Zmechanizowana. Kierownikiem ćwiczenia jest Dowódca 12 Dywizji generał dywizji Rajmund T. Andrzejczak.
Głównym celem ćwiczenia pk. WILK-17 jest doskonalenie umiejętności 2 Brygady Zmechanizowanej w zakresie prowadzenia działań taktycznych. Scenariusz ćwiczenia oparty jest na operacji nieodnoszącej się do żadnego realnie istniejącego państwa. Zasadniczym elementem zamiaru do przeprowadzenia ćwiczenia jest hipotetyczny scenariusz rozwoju międzynarodowej sytuacji kryzysowej umiejscowiony w aplikacyjnym środowisku geopolitycznym.

Tekst: por. Błażej Łukaszewski Zdjęcia: por. Błażej Łukaszewski, st. chor. Artur Walento

2017-05-08 20:58 12 Dywizja Zmechanizowana, 2 Brygada Zmechanizowana Złocieniec, Ćwiczenia WILK 17

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.