WIZYTA DOWÓDCY 12. BAZY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

W dniu 27 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim na zaproszenie Dyrektora Macieja Rydzewskiego gościł Dowódca 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski – Popow. Wraz z Szefem Sekcji Komunikacji Społecznej mjr Małgorzatą Krywniak i żołnierzami jednostki spotkali się z uczniami klas wojskowych i klasą policyjną.

Spotkanie rozpoczęło się w auli szkolnej, gdzie płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski – Popow opowiedział młodzieży o swojej służbie w lotnictwie wojskowym.
Odpowiadał też na liczne pytania uczniów. Nastąpiła również wymiana upominków z okazji wizyty – Dyrektor szkoły Maciej Rydzewski oraz kolekcjoner pamiątek historycznych Wiesław Piotrowski wręczyli Panu Pułkownikowi pamiątkową tablicę ze zdjęciami z uroczystości, która miała miejsce na lotnisku w Mirosławcu w 1975r.

Szkoła otrzymała oryginalny kombinezon lotniczy używany przez dowódcę 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.

Następnie żołnierze przeprowadzili szkolenie uczniów na temat zagrożeń jakie niesie za sobą wykonywanie lotów dronami.
W tym czasie płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski – Popow został oprowadzony przez dyrektora po szkole. Zwiedził także izbę pamięci znajdującą się w ZSP w Kaliszu Pomorskim.

Kolejnym punktem wizyty był pokaz musztry w wykonaniu uczniów klasy 1c o profilu wojskowym, przygotowany pod kierunkiem mjr rez. Andrzeja Kowalewskiego.

Pan Pułkownik podziękował młodzieży za prezentację wyszkolenia i udzielił cennych porad dotyczących musztry zespołowej i indywidualnej żołnierza.

Spotkanie z dowódcą 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu odbyło się w ramach współpracy jednostki ze szkołą, która jest bardzo ważnym elementem szkolenia uczniów klas wojskowych.

Dziękujemy płk dypl. pil. Łukaszowi Andrzejewskiemu – Popow za przyjęcie zaproszenia i spotkanie z młodzieżą, które z pewnością zachęciło wielu uczniów do starania się w przyszłości o przyjęcie do służby w lotnictwie, a szczególnie w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Maciej Rydzewski


2019-04-01 21:20

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.