Wystartowała ANAKONDA 18

Ćwiczenie pk. ANAKONDA-18 (AN-18) będzie największym ćwiczeniem SZ RP w 2018 roku organizowanym przez Polskę. Będzie ono sprawdzianem możliwości współdziałania kluczowych organów dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z układem pozamilitarnym oraz wybranymi elementami struktur dowodzenia NATO.

Minister Obrony Narodowej pełni rolę osoby programującej oraz zlecającej przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia.
Funkcję Kierownika Ćwiczenia pełnił będzie Dowódca Operacyjny RSZ.
ANAKONDA-18 będzie przedsięwzięciem integrującym wszystkie inicjatywy wynikające z postanowień Warszawskiego Szczytu NATO. Pozostając ćwiczeniem narodowym o zasięgu regionalnym z udziałem sił zbrojnych innych państw zostanie skorelowana z ćwiczeniami NATO i ćwiczeniami narodowymi państw Sojuszu.

Celem ćwiczenia będzie integracja narodowych, sojuszniczych struktur dowodzenia i wojsk w ramach osiągania zdolności do prowadzenia strategicznej operacji obronnej w środowisku zagrożeń konwencjonalnych oraz hybrydowych.
W AN-18 uczestniczyć będą żołnierze z 10 krajów Sojuszu oraz struktur dowodzenia i sił NATO.
Na terytorium RP ćwiczyć będzie około 12 500 żołnierzy, a blisko 5000 żołnierzy w Estonii, Litwie i na Łotwie oraz akwenie Morza Bałtyckiego.
AN-18 zostanie przeprowadzona na poligonach w Polsce, w międzynarodowej przestrzeni powietrznej oraz na Morzu Bałtyckim.
Po raz pierwszy w historii ćwiczenie będzie prowadzone w Estonii, Litwie i na Łotwie.

Faza główna ćwiczenia została podzielona na dwa etapy: (LIVEX) ćwiczenie z wojskami w dniach 7-16 listopada 2018 roku oraz (CPX) ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo prowadzone od 26 listopada do 6 grudnia 2018 roku.
Poprzedzona ona zostanie ćwiczeniem studyjnym (TTX), podczas którego najważniejsi dowódcy NATO oraz SZ RP dokonają przeglądu procedur przekazania odpowiedzialności za prowadzenie operacji w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym.

Ważnym elementem ćwiczenia będzie przeprowadzenie przez Międzynarodowy Zespół Certyfikujący sprawdzenia zdolności Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód (MND-NE) do działania według sojuszniczych standardów oceny gotowości bojowej (CREVAL).

Podczas AN-18 wykorzystany zostanie sojuszniczy scenariusz ćwiczeń uzupełniony elementami tła strategiczno-operacyjnego do ćwiczeń SZ RP.
Ćwiczenie nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek z państw.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) dotychczas przeprowadziło cykl międzynarodowych konferencji i warsztatów poświęconych wypracowaniu założeń związanych z przygotowaniem ćwiczenia. W przedsięwzięciach tych uczestniczyli przedstawiciele SZ RP, instytucji resortu ON, układu pozamilitarnego oraz wybranych dowództw NATO i SZ USA. Uzgodnione z uczestnikami spotkań wnioski i rekomendacje stanowiły podstawę procesu przygotowania ćwiczenia.

Wybrane epizody podczas ćwiczenia pk. ANAKONDA-18:

7 Listopad Uroczystość otwarcia ćwiczenia – Warszawa.

8 Listopad Ćwiczenie KAPER, przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym na morzu - Gdynia.

9 Listopad MASCAL, przeciwdziałanie pododdziałów wojsk chemicznych oraz medycznych zagrożeniom związanym z użyciem broni masowego rażenia – CSWL Drawsko

10 Listopad Pokonanie przeszkody wodnej na Wisle przez pododdziały wojsk pancerno-zmechanizowanych - Chełmno

11 Listopad Uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

12/13 Listopad Realizacja wspólnych zadań ogniowych i strzelań przez różne rodzaje wojsk oraz sił zbrojnych – CSWL Drawsko

13 Listopad Drogowy Odcinek Lotniskowy (bez lądowania statków powietrznych) – Wielbark

14 Listopad Przekazanie zadań oraz rejonu działań pomiędzy pododdziłami - luzowanie – OSPWL Orzysz

15 Listopad Ewakuacja ludności cywilnej z rejonu działania SZ RP przez administrację publiczną we współdziałaniu z wojskiem - Białystok

16 Listopad Dzień Obserwatora (uczestniczy wojskowy korpus dyplomatyczny) kierowanie ogniem w obronie- CSWL Drawsko

6 Grudzień Dzień Dostojnych Gości oraz ceremonia zakończenia ćwiczenia - Elbląg.


Tekst: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Zdjęcia: Tomasz Jasyk [Poligonowe Wieści]


Źródło: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
2018-11-07 21:39 ANAKONDA 18, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych , CSWL DRAWSKO

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.