„Zachowajmy w pamięci”

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło kolejną edycję konkursu „Zachowajmy w pamięci”. Konkurs związany jest z upowszechnianiem tradycji narodowych, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych.

Celem konkursu jest upowszechnianie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków, wiedzy na temat roli i znaczenia obiektów militarnych w historii oręża polskiego, w tym Twierdzy Dęblin, Twierdzy Grudziądz, Twierdzy Osowiec, Twierdzy Toruń, Twierdzy Zamość oraz obiektów historycznych w Suwałkach. Jednym z obiektów, którego dotyczy konkurs jest Fort III Pomiechówek, którym opiekują się żołnierze Wojska Polskiego.

Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczyło na realizację zadań konkursowych kwotę w wysokości do 750 000 złotych. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2021 roku. Zadania konkursowe mogą być realizowane od 10 kwietnia do 31 grudnia br.
Konkurs ma także na celu upamiętnić bohaterów walczących w obronie Polski oraz ofiar totalitaryzmów, a także popularyzować wykorzystanie zabytków militarnych do turystyki historycznej. Organizowane w ramach konkursu zadania obejmują m.in. lekcje historii, organizowanie akcji promocyjno-informacyjnych, podróże historyczne czy też akcje porządkowe miejsc pamięci i opiekę nad grobami bohaterów walki o niepodległość Polski.

Konkurs skierowany jest m.in. do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i klubów sportowych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, warunków składania ofert, regulamin znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-022021wddekid


Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
2021-02-20 17:33 konkurs, hostoria, wojna, MON

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.