Zintegrowane szkolenie Żandarmerii Wojskowej

15 marca żołnierze wydzielonych sił Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie oraz wydziałów ŻW w Olesznie i Ustce zakończyli dziesięciodniowe szkolenie poligonowe na obiektach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Wicku Morskim.

Celem zintegrowanego szkolenia było doskonalenie umiejętności dowódców wszystkich szczebli w planowaniu i dowodzeniu oraz doskonalenie zachowania żołnierzy w działaniach taktycznych, strzeleckich i posługiwania się sprzętem specjalistycznym przy wykorzystaniu właściwości terenu.

Szczecińscy żandarmi pionu prewencji odbyli szkolenia taktyczne, ogniowe, inżynieryjno-saperskie, łączności i medyczne, działając w różnych warunkach w dzień i w nocy.
Zajęcia odbywały się na strzelnicach oraz w terenie przygodnym.
Na długiej liście odbytych zajęć znajdowały się m.in.: działania pościgowe, działania blokadowe, udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, strzelanie bojowe, szkolenie strzeleckie z wykorzystaniem cyfrowego symulatora strzelań Śnieżnik oraz marsz na azymut.

Tekst: st. chor. sztab. Tomasz Graczyk, zdjęcia: archiwum OŻW Szczecin


Źródło: Żandarmeria Wojskowa
2018-03-19 16:07 Żandarmeria Wojskowa, Szkolenie Poligonowe, Poligon

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.