Znaleziono prawie 400 przedmiotów wybuchowych (FILM)

W kwietniu na terenie CSWL Drawsko odbyło się oczyszczanie terenu poligonu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego.
Zadanie realizowały wyznaczone pododdziały 12 DZ pod dowództwem st.chor.sztab. Roberta ORZECHOWSKIEGO oraz wyznaczone osoby funkcyjne komendy poligonu drawskiego.
Prace miały na celu oczyszczenie metodą powierzchniową wyznaczonych obiektów szkoleniowych oraz rejonów przyległych, na których odbywały się zajęcia ogniowe.
Przedsięwzięcie te było poprzedzone odpowiednim instruktażem prowadzonym przez dowódcę grupy rozminowania CSWL Drawsko. W trakcie prac oczyszczono teren poligonu o powierzchni 2 051 ha, zebrano około 20 ton złomu bezpiecznego oraz odnaleziono 397 szt. różnego rodzaju przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego.
Niszczenie odnalezionych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych realizowała grupa rozminowania komendy poligonu pod dowództwem mł. chor. Roberta OLCZAKA.

Tekst i zdjęcia: st.chor. Marcin CZERWIŃSKI, mł.chor. Robert OLCZAK

2017-04-30 18:40 CSWL DRAWSKO, Poligon Drawski, niewybuch

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.